tirsdag 11. september 2012

Konvensjonen mot klaseammunisjon.

I går deltok jeg på et utrolig lærerikt og spennende ungdomsseminar i hovedstaden. Utenriksdepartementet og Norsk Folkehjelp arrangerte seminaret 3MSP: Internasjonal rett og verdenspolitikk i praksis. 3MSP står for - Det tredje statspartsmøtet. 3MSP arrangeres i Oslo nå i dag til og med fredag.

Det er nå fem år siden den internasjonale prosessen for å forby klaseammunisjon ble lansert i Oslo. Siden den gang har 111 land undertegnet konvensjonen mot klaseammunisjon, som forbyr bruk, lagring, produksjon, kjøp og salg av klasebomber. Konvensjonen mot klaseammunisjon kalles CCM.

Konvensjonen mot klaseammunisjon trådde i kraft 1 august i 2010. Siden den gang har det vært arrangert årlige statspartsmøter hvor målet har vært å få flere land til å undertegne CCM. Først i Vientiane, Laos så i Beirut, Libanon og nå arrangeres det tredje i Oslo. Her møtes FN ambassadører, utenriksdepartement, humanitære organisasjoner og representanter fra sivilsamfunn for å nevne noen. 800 delegater fra hele verden ventes å delta på 3MSP i Oslo.

Flere ting vil bli diskutert under møtet - Ambassadør Steffen Kongstad nevnte noen:
- Hva har vært gjort side siste MSP?
- Oppfyller alle land som har undertegnet CCM kravene i avtalen?
- Opprettholde det viktige arbeidet som blir gjort på grasrota, av blandt andre Norsk Folkehjelp.
- Hvilke utfordringer står en overfor?

Under seminaret fikk vi hilse på en rekke mennesker som har vært viktige for å få på plass konvensjonen mot klaseammunisjon. Alle var opptatt av å formidle viktigheten av enkeltmennesker. Uten enkeltmennesker med gode ideer og sterkt pågangsmot vil ikke mye bli gjort, heller ikke på den internasjonale arena. Noen må ta initiativet!

Utålmodighet, kommunikasjon, organisering, utradisjonelle måter å gå fram på og mot til å stå for sin sak er i følge Statssekretær Gry Larsen i Utenriksdepartementet viktige kvaliteter i arbeidet med internasjonale konvensjoner.

Her finner du en liste over hvilke stater som har undertegnet CCM - Konvensjonene mot klaseammunisjon. Det som er verdt å merke seg er at USA ikke har undertegnet.


lørdag 8. september 2012

Rennebu AUF!

 I går satte en gjeng engasjerte ungdommer seg ned i Rennebu og etablerte et nytt lokallag i AUF nemmelig Rennebu AUF.  Utrolig gøy at flere og flere ungdommer viser engasjement og vilje til å ta del i samfunnsutviklingen og den lokale debatten. Håper virkelig Rennebu AUF får en like god start som det vi gjorde her i Meldal.

Det er alltid positivt når ungdom ønsker å engasjere seg, om det er politisk, gjennom et idrettslag eller det er gjennom andre interessegrupper. Ekstra stas er det jo når en ser at Norges største politiske ungdomsorganisasjon vokser seg større og bedre.

Noe jeg tro ga det nye styret litt ekstra motivasjon var å få en egen hilsen fra leder i AUF, Eskil Pedersen.
Gratulerer Rennebu AUF med etableringen av eget lokallag!

fredag 7. september 2012

Rovdyrforvaltning handler ikke om bekvemmelighet.


Den 16. juni 2011 inngikk AP, SP, SV, KrF, H, V og FrP en avtale rundt rovdyrforvaltning. I avtalen står det at Norsk rovdyrforvaltning skal skje innenfor rammene av bestemmelsene i naturmangfoldloven og  Stortingets behandling av denne, samt Bern-konvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004. 
Den todelte målsettingen legger vekt på at vi skal ha levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovdyr, samtidig som vi sikrer overlevelse for våre rovdyr og forvalter bestanden på en fornuftig måte. 
Norge har gjennom Bern-konvensjonen en forpliktekse til å sikre overlevelse til alle de store rovdyrartene i norsk natur. Flere av våre store rovdyr er en del av større skandinaviske stammer og gjennom avtalen av 16. juni 2011 går forlikspartene inn for et samarbeid med våre naboland når det gjelder forvaltning av disse stammene.


Det norske landbruket med dyr på utmarksbeite er en del av vår kultur. Det er viktig, spesielt med tanke på den nye Landbruks og matmeldinga, at en sikrer levedyktigheten til næringsvirksomhet i landbruket også i områder med rovdyr. 
Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringa må ned. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. Ved beiterestriksjoner på grunn av rovdyr skal dyreeier ha rett til full økonomisk kompensasjon. Denne kompensasjonen gis fra dag en.
Det er viktig at det ikke er rovdyr som representerer et skadepotensiale i beiteområder for husdyr. Derfor legges det stor vekt på forebyggende tiltak og konflikt demping.
Regjeringen har økt utgiftene til erstatning, forebygging, konfliktdempende tiltak og til skadefelling av rovdyr med 54 millioner kroner. Økningen er et signal om at regjeringen tar på alvor omfanget av de utfordringene næringen står overfor i områder med store tap på grunn av rovdyr.
06.09.2012 kunne vi lese i media at Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum foreslår i SPs programkomitè fri jakt på ulv i Norge. Ulven har vært fredet her siden 1973. 
Forslaget kommer som et innspill til arbeidet med nytt program foran neste års valg til Stortinget. Er det dette vi ønsker? Nei, vi ønsker en rik natur i økologisk balanse. Vi ønsker at våre barn og barnebarn skal vokse opp med det samme artsmangfoldet som det vi og våre forfedre har gjort. 
Blir virkelig forundret over et forslag som ikke tar hensyn til en helhetlig forvaltning av naturen vår. I Norge finnes det i underkant av 30 ulv, selvsagt skal vi ta vare på disse på lik linje med andre rovdyr. Jeg er ikke komfortabel med å utrydde enkelte arter fra våre skoger. Hvilke konsekvenser kan det føre til? Vi må heller se på hva mer vi kan gjøre for å forebygge og begrense konflikter. 

Rovdyrforvaltning handler ikke om bekvemmelighet.

torsdag 6. september 2012

Internasjonal rett og verdenspolitikk i praksis.

På mandag reiser jeg til Oslo for å delta på et seminar rettet mot unge politikere og studenter innenfor statsvitenskap, internasjonal politikk og rett, utvikling og fred- og konfliktstudier. Utrolig spennende tema og om et livsviktig arbeid. Ser virkelig fram til å møte nye mennesker, få mer innsikt i viktige tema og lære mer om det arbeidet som blir gjort på grasrota.  Et solid arbeid blir gjort og viktige avtaler blir fremforhandlet, av blandt annet Norge. 
Det handler om å tenke globalt, og å handle lokalt.Norge er i september vertskap for det tredje statspartsmøtet (3MSP) til den internasjonale konvensjonen som forbyr klasebomber, fem år etter at den internasjonale prosessen for å forby klaseammunisjon ble lansert i Oslo. Slike årlige statspartsmøter er milepæler i gjennomføringen av mange internasjonale traktater, ikke minst innenfor humanitærrett, menneskerettigheter og nedrustning. 800 delegater fra stater, internasjonale organisasjoner og sivilsamfunn verden rundt ventes å delta på 3MSP. Konvensjonen som forbyr klasebomber er på flere måter et ypperlig eksempel på hvordan internasjonal rett og verdenspolitikk fungerer i praksis, og på hvordan de kan omformes til handling på bakken som redder liv.

I anledning 3MSP inviterer Utenriksdepartementet og Norsk Folkehjelo til et heldags seminar med inspirerende foredragsholdere og workshop.

Utdrag fra seminarprogrammet:
-Internasjonal rett som kan redde liv- Gro Nystuen, Senior partner, ILPI
-Proaktivt diplomati vs status quo-diplomati - Ambassadør Steffen Kongstad, FN-delegasjonen i Genève
-Ensuring momentum for a hard-won treaty - Laura Cheeseman, Cluster Munition Coalition.


Du kan lese mer om seminaret her.

lørdag 1. september 2012

Representantskapsmøte i AUF i Sør-Trøndelag

I kveld har AUF i Sør-Trøndelag vedtatt at Audun Otterstad blir vår kandidat til Sør-Trøndelag Arbeiderpartis Stortingsliste, foran valget neste år. En lang prosess er over, nå gleder vi oss til valgkamp. Gratulerer Audun:)

Renate Tårnes er en tøff dame, en avgjørelse av det kalibre hun har tatt står det virkelig respekt av. Jeg er veldig glad for at det er nettopp Renate som skal lede AUF i Sør-Trøndelag i tiden fram over.

Representantskapsmøte valgte også delegater til landsmøte i AUF. Landsmøte avholdes hvert andre år og nå er det bare en og en halv måned til det braker løs. For første gang på 12 år har Meldal AUF en delegat til landsmøte. Utrolig gøy!

Jeg foreslår å ta opp rensing av gamle gruvefelt. En viktig sak, ikke bare for Meldal. Staten må ta ansvar og få fortgang på prosessen slik at ikke lokalsamfunn, natur, dyrebestand og miljø blir skadelidende!


Åpning av Løkken Barnehage.


Kl: 11:00 i dag åpnet Løkken Barnehage. Etter en lang prosess er nå nytt barnehagebygg endelig på plass og både barn og ansatte har funnet seg til rette. Barnehagen står på den samme tomta som gamle Folkets hus i Brakkan. Barnehagen har også et flott uteområde, masse sol og den fineste utsikten en kan tenke seg.


Åpningen ble foretatt av varaordfører Helge Johan Ringli (FrP), som kunne gratulere barn, foreldre, ansatte og kommunen med et nytt flott bygg. Leder for byggekomiteen Ola Bjørkøy (Sp) og leder for hovedutvalg OHO (Oppvekst, helse og omsorg) Odd Arild Svartbekk (Ap) gratulerte også under åpningen.

Høydepunktet fikk vi da barna sang 3 fine sanger de hadde øvet på. En kunne tydelig både se og høre at barna var fornøyd med sin nye barnehage. Utrolig hyggelig åpning selv om regnet pøste ned.

tirsdag 28. august 2012

Kick Off med Trondheim AP.På torsdag arrangerte Trondheim Arbeiderparti Kick Off på Kvilhaugen Gård.
Valgkampen er i gang og partiet både i Trondheim og resten av Sør-Trøndelag gleder seg til debatter, husbesøk, roseutdeling, samlinger og til å stå på stand.

 Rita Ottervik og Geir Waage holdt en flott innledning om deres arbeid i Trondheim. Trondheim er en by i vekst og utvikling. Det som har vært viktig for Trondheim AP de siste åra er oppgradering og bygging av barnehager. Oppussing av skolebygg er i full gang og i løpet av de siste tiden har Trondheim kommune brukt 1mill. hver dag til oppgradering av skolebygg. Rita Ottervik fortalte om deres arbeid for barn og unge med stor entusiasme og pekte på skolesattsninga som det viktigste for Trondheim kommune i årene fram over.Eskil Pedersen og Raymond Johansen gjestet også arrangementet. Raymond Johansen innledet om hvilke utfordringer og muligheter en ser på landsbasis inn mot stortingsvalget i september neste år. For første gang kan vi få en regjering med et parti som står til høyre for Høyre.
Den viktigste jobben vi har nå inn mot valget er å fortelle hvilken ideologi vi bygger vår politikk på, hva vi så langt har gjort i regjering og hva vi tenker å gjøre videre. Vi holder stø kurs og jobber for et bedre Norge og en bedre verden hver dag.
Eskil Pedersen holdt som vanlig et godt innlegg, denne gang om ungt engasjement, pågangsmot og det å fokusere på egen politikk. Eskil er alltid så positiv og engasjerer ung som gammel. Alle som deltok på arrangementet tror jeg gikk hjem med en plan om hva en selv kan bidra med og enda mer tro på at vi skal klare å vinne valget til Stortinget på nytt!

onsdag 22. august 2012

Den norske modellen.

Her ligger en filmsnutt som forteller om hvilke grunnlag vi bygger vårt samfunn på. Den norske modellen

En viktig nøkkel i dette samarbeidet har vært og er fortsatt arbeidstakerorganisasjonene. Hvordan hadde det sett ut uten? Er du ikke medlem, bør du melde deg inn i dag. Som student har du også mulighet til å være medlem. Jeg har mitt medlemskap i Fagforbundet.

tirsdag 21. august 2012

Arbeiderpartiet feirer 125 år i dag!

I dag er det 125 år siden Arbeiderpartiet ble stiftet. Verdier som frihet, likhet og solidaritet er like aktuelle i dag som for 125 år siden, å jobbe for en bedre verden er en jobb en aldri blir ferdig med. Hver tid har sine utfordringer og sine muligheter. Det som er avgjørende er at man ikke slutter å tro på at det er mulig å skape en mer rettferdig verden.

Et sitat jeg synes oppsummerer sosialdemokratiets tankegang på en god måte er tatt fra Einar Gerhardsens 17. mai tale på Rådhusplassen i 1947: "De som har hatt og som har privilegier, må forstå at friheten ikke blir mindre verdt for den enkelte fordi om hele folket blir delaktig i den."
Hvorfor ser vi på oss selv som i en særstilling? Vi er en del av verdens befolkning!

På en slik dag er det også viktig å huske at den jobben som hver dag i over hundre år har vært gjort på grasrota fortsatt skal gjøres, slik at vi kan utvikle velferdsstaten i takt med samfunnsutviklingen. Ta ansvar, engasjer deg i lokalsamfunnet og vær med på å forme fremtiden!
Arbeiderpartiet er klar for de neste 125 år.
Bildet er fra Meldal AUFs Miljøkonferanse jan. 2012.

lørdag 18. august 2012

Den politiske sommerferien er over.

Jeg er klar for en høst med spennende møter og diskusjoner. Gleder meg til å ta fatt på et nytt år som lokalpolitiker i Meldal kommune. Denne høsten og vinteren blir nok både spennende og krevende, jeg gleder meg!

Sommeren har gått fort. Tiden har gått med til jobb og forberedelser til høstens studier.
Etter litt om og men viste det seg at jeg faktisk mangler noen fag fra vgs. etter kunnskapsløftet. Jeg er utdannet på 94-reform og valgte å ikke fullføre et av de fagene jeg tok siste året på vgs. Noen år senere gikk jeg opp som privatist i et annet fag med samme timeantall og tenkte jeg nå var ferdig med vgs. Nye regler i kunnskapsløftet gjør at man må ha 3 timer mer matematikk i uka, samt velge program-fag (fag i samme retning ex. realfag, samfunnsfag osv.). Jeg må derfor ta et matematikkfag og et nytt samfunnsfag denne høsten. Jeg er ikke overrasket, det er ikke noe nytt at ting ikke går knirkefritt for min del.
Dette får likevel ikke bli et hinder for studieprogresjonen min, jeg velger å fortsette på det studieløpet jeg har begynt på gjennom NKS samt at jeg tar matematikk og sosialkunnskap som privatist. Det blir en noe mer hektisk høst enn først ventet, men det tar jeg på strak arm. Det er jo tross alt bare snakk om noen få måneder.

Utover høsten blir det også masse politikk, samlinger, møter, kurs osv. Det er utrolig gøy å være en del av en politisk organisasjon med så mange flotte mennesker. Engasjement, stå på vilje, glede, samhold, kunnskap og ambisjoner er bare noen av stikkordene som beskriver AUF og Arbeiderpartiet her i Sør-Trøndelag.

Gledelige nyheter til slutt:

 • Meldal AUF vervet under Bergmannsdagene 10 nye medlemmer! 
 • Meldal Senterungdom er stifter. Positivt med ungdommelig engasjement i kommunen.

torsdag 26. juli 2012

Spennende bøker


I går fikk jeg disse tre spennende bøkene. Sosial reform i 70-åra. Den inneholder tre innstillinger fra Arbeiderpartiets sosialreformkomité, og den sosialpolitiske uttalelsen som ble vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte i 1971. Styrearbeid av Knut Isachsen og Vår felles framtid.

Vår felles framtid er rapporten fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling som Gro Harlem Brundtland ledet. Kommisjonen ble nedsatt i 1983 og denne rapporten henvender seg til regjeringer og internasjonale organisasjoner, til næringsliv og arbeidstakerorganisasjoner, til frivillige organisasjoner og til enkelt mennesker. Spesielt er det fremhevet at den er rettet mot unge mennesker. Bøkene ble utgitt i 1971, 1986 og 1987.

Gleder meg til å lese, masse læring og inspirasjon å hente her. Tusen takk bestemor og bestefar.

tirsdag 24. juli 2012

HjerteknuserPå søndag kunne alle se Renate Tårnes - leder i AUF i Sør-Trøndelag synge "Hjerteknuser" av Kaizers Orchestra i bakken på Utøya. 


Helt fantastisk å se sånn kraft og styrke i ett menneske, samtidig som det er veldig rørende og trist. 


Modige Renate!


Renate sang "Hjerteknuser".

Engasjer deg!


Alle ungdomspartiene har opplevd en sterk vekst i medlemstallet det siste året. Medlemsveksten fører til at økt innflytelse i moderpartiene og et større engasjement, spesielt når en får gjennomslag for sine saker. Ungdomspartiene har blitt mer synlig i media det siste året og jeg opplever at interessen for ungdommens meninger og holdninger blir tillagt mer vekt.

Alle er opptatt av det samfunnet vi lever i, selv om ikke alle har et like stort politisk engasjement. Det jeg mener er viktig for å engasjere en større del av befolkningen nå når vi står foran et år med valg til Stortinget, er fokus på ideologi. Ideologien kommer ofte i bakgrunnen, grunnen til det kan være flere. For førstegangsvelgerne som skal finne fram i myldret av politiske saker og standpunkt vil det hele se veldig komplekst ut. De fleste partier har en klar og tydelig ideologi og grunnholdninger, jeg oppfordrer til å legge fokus på partienes ideologi når du skal finne det partiet du vil stemme på. Gå inn på partienes hjemmesider, der finner du masse informasjon om ideologier og grunnholdninger.

Ungdomspartiene har lokallag i de fleste fylker. Er du interessert er det fult mulig å bli med på møter eller andre tilstelninger for å se om det kan være noe for deg.

Nominasjonsprosessen er i gang i partiene foran neste års Stortingsvalg. Jeg håper vi får et Storting som er representativt i forhold til aldersfordelingen i befolkningen. Ansvaret ligger hos partiene i nominasjonsprosessen og hos velgerne når vi kommer til neste høst. Engasjer deg, sett deg inn i ideologier, og hvordan du kan være med å påvirke i lokalsamfunn og ditt parti!


mandag 23. juli 2012

22. Juli - Ett år etter.I går var det ett år siden det utenkelige rammet Norge. Uskyldige mennesker ble drept på grunn av en manns forferdelige handlinger. I regjeringskvartalet og på Utøya ble den verden vi kjenner plutselig til en helt annen, en rå og kald virkelighet viste sitt ansikt. Vi forstår fortsatt ikke...

Det var helt fantastisk å høre Jens Stoltenberg i tiden etter 22. Juli 2011. Hans ord om at vi skal møte terroren med mer åpenhet og mer demokrati var den beste måten å samle Norge på i sorgen. Det norske folk viste solidaritet, samhold og styrke i den uendelige sorgen.

I går holdt vi minnemarkeringer rundt om i hele landet. Her i Meldal tok AUF initiativ til en markering ved Bergmannen slik som i 2011. Mange mennesker møtte og vi fikk en fin og verdig markering med appell av bestefar og Stortingsrepresentant Arne L. Haugen. Irene og Ove Snuruås sang og spilte "Mitt lille land" og "til Ungdommen". Irenes nydelige stemme satte en fin stemning på markeringen i regnet. Vi glemmer aldri <3fredag 6. juli 2012

Meldal får statlige midler til prosjekt mot ufrivillig deltid.

Dagens gladsak!

Kl. 11:00 i dag ble det klart at Meldal kommune får statlig støtte til et prosjekt mot ufrivillig deltid. Virkelig et godt bidrag til å se på flere muligheter rundt problematikken med ufrivillig deltid. Det legges allerede ned et godt stykke arbeid vedrørende deltids problematikken i Meldal, dette kommer som et ekstra løft og gir flere muligheter.

Under finner du pressemeldingen fra http://regjeringen.no/


Regjeringen har også i 2012 satt av 25 millioner kroner til tiltak mot ufrivillig deltid. I tillegg til 32 prosjekter som fikk midler i 2011, er nå 15 nye prosjekter valgt ut. Prosjektene får støtte ut 2013.
– Det er et mål for regjeringen å sikre at de som ønsker heltidsstilling får det. Det er for mange som jobber ufrivillig deltid selv om antallet har gått ned det siste året. Vi trenger kvinners arbeidskraft og mer kunnskap om hva som skal til for å få lagt til rette for flere fulle stillinger. Derfor har regjeringen foreslått bevilget penger til prosjekter som prøver ut forskjellige tiltak mot ufrivillig deltid, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
En del av søkerne som får tildelt midler i 2012 har jobbet med problemstillingen rundt ufrivillig deltid i lengre tid. Andre starter nå.
–Jeg håper tiltakene som nå settes i gang vil redusere antallet som jobber ufrivillig deltid ytterligere, sier statsråden.
Det er av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox, som i samråd med partene i arbeidslivet har valgt ut hvilke prosjekter som får midler. Prosjektene mot ufrivillig prøver ut ulike modeller:
 • Forsøk som går ut på å prøve ut ulike turnusalternativer, bl.a. for å hindre små stillingsprosenter. Dette kan blant annet være forhandlingsturnus hvor ansatte gir innspill om ønsket arbeidstid eller man forhandler om ulike vakter innenfor en gitt periode, årsturnus eller 3-3 turnus.
 • Forsøk hvor man oppretter vikarpool eller bemanningsenheter, hvor de ansatte jobber på flere steder og dermed får mulighet til større stilling.
 • Forsøk med å prøve ut ordninger med lengre vakter, både i helger og på hverdager.
 • Forsøk med å øke grunnbemanningen.
 • Forsøk med å prøve ut ulike kombinasjonsstillinger.
 • Forsøk med å gi økt fagkompetanse til ansatte for at de kan jobbe på et større fagområde og dermed få mulighet til større stilling.
 • Flere prosjekter har kombinasjoner hvor de ønsker å prøve ut ulike modeller for å sammenligne hva som fungerer best.
Prosjekter mot ufrivillig deltid som får midler i 2012 (Søknadsbeløp i parentes)
Innherred Samkommune (3 100 000 kr)
Tromsø kommune (545 000 kr)
Finnøy kommune (2 209 303 kr)
Sørlandet sykehus (4 600 000 kr, 2 prosjekter)
Rana kommune (1 300 000 kr)
Trondheim kommune (2 954 000 kr)
Nordreisa kommune (1 642 000 kr)
Meldal kommune (190 000 kr)
Vestnes kommune (1 700 000 kr)
Hurum kommune (1 600 000 kr)
Fræna kommune (400 000 kr)
Moss kommune (708 333 kr)
Åsnes kommune (1 727 500)
Notodden kommune (1 100 000 kr)

søndag 24. juni 2012

Holder min første interpellasjon i Kommunestyret.

På torsdag holder jeg min første interpellasjon til Kommunestyret i Meldal kommune. Gleder meg til å ta opp en sak jeg mener er viktig for miljøet samt bedriften NAMMO NAD AS i Meldal. Pappa - Bård E. Bergsrønning- tok opp samme sak i en interpellasjon i 2006. Saken ble fulgt opp av Ordfører Ingrid Skarstein, men vi fikk lite gehør hos departementene. Jeg prøver igjen og vet mange i Meldal er engasjert i nettopp denne saken.


Fylkestingsrepresentant og god venn Audun Otterstad tok nettopp opp den samme saken i en interpellasjon i Fylkestinget. Her finner du fylkesordfører Tore O. Sandviks svar til interpellanten. Dette lover godt for miljøet!


Interpellasjonen ligger under:

Miljømessig forsvarlig destruksjon av militær ammunisjon.
I dagens samfunn er det krav til miljømessige løsninger når avfall skal avhendes. Husholdninger og bedrifter betaler avgifter for å får å få levert avfall og spesialavfall. Jeg mener staten må gå foran med et godt eksempel, og selvsagt må slike avgifter og regler også gjelde for statlig virksomhet.
Registrerer ikke at dette gjelder for forsvaret, da det destrueres ammunisjon med tungmetaller i friluft i Lærdal kommune. Anlegget som har vært i bruk siden Andre verdenskrig brukes fortsatt til destruksjon av ammunisjon.
Forsvarets egen forskningsraport viser at kobberkonsentrasjonen i området har vært forhøyet over flere år. Det er også et noe forhøyet nivå av bly.
I perioden 1980 - 2004 ble det avhendet i gjennomsnitt 340 tonn ammunisjon pr. år i Lærdal. I de siste årene er det sprengt mer enn i tidligere år som følge av utfasing/kassasjon av større våpensystemer innenfor artelleri og miner.
Nammo NAD AS kan gi 100% avvikling av amunnisjon for kunden. Det vil si resirkulering, oppkutting og brenning samt destruering i Astrup og selskapet er verdensledende som demil division. Nammo NAD AS har kunder som U.S.Army, US Navy, NATO, UK Ministery of Defence. Oppdrag fra Det norske forsvaret utgjør bare 1-2% av deres ordremasse.
Metoden kalles som kalles "Closed detonation technology", er den reneste og mest miljøvennlige formen for forbrenning av ammunisjon. Det er oppsigtsvekkende at Det norske forsvaret driver destruksjon av ammunisjon i friluft i Lærdal når det finnes et miljøvennlig alternativ for destruksjon i Astrup. Så vidt jeg vet er det bare Norge og Finnland som tillater destruksjon av ammunisjon i friluft.
Jeg ber derfor ordføreren om å ta opp denne saken med Miljøverndepartementet og Forsvarsdepartementet, for å få en endring av Forsvarets destruksjon av ammunisjon. Jeg mener det er avgjørende viktig at staten går foran med et godt eksempel og destruerer ammunisjon på en miljømessig forsvarlig måte.
FFI-rapport 2010/01494 Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune - resultater 2009. Arnt Johnsen. 23.juni 2010.
Ellen Haugen Bergsrønning
Meldal Arbeiderparti

søndag 17. juni 2012

Konferanse om villaksens fremtid.
I går deltok jeg på dialogkonferansen Villaksen- ei framtid? Den ble arrangert av Rennebu AP, Meldal AP, Orkdal AP og Oppdal AP. Målet for dialogkonferansen var å ha 40 engasjerte påmeldte til å diskutere villaksens fremtid. Rundt 60 personer deltok på konferansen og dialogen mellom villaksnæringa, oppdrettsnæringa og politikerne ble løftet opp på et nytt nivå. Det kaller jeg suksess!


I mange år har dialogen mellom villaksnæringa og oppdrettsnæringa stått i stampe. En har hele veien følt at en har operert med to forskjellige virkelighetsoppfatninger når det kommer til hvilke resultater forskning på feltet har vist. Det skaper selvsagt problemer. Og som Rennebus Ordfører Ola T. Lånke påpeker har heller ikke politikerne vært særlig flinke til å tenke på den ressursen laksen er for dalføret, hverken i sine handlingsprogram eller på sine sattsningsområder.
En mann som sattser stort på villaksnæring i dalføret er Vegard Heggem. Han huset årets konferanse på Aunan Lodge like ved Orkla. Her kan du lese mer om Vegards konsept Aunan.

Konferansens tre viktigste tema var; kunnskap, dialog og signaler.
Et tydelig signal fra flere av foredragsholderne var at det må sattses mer på kompetanse og på samarbeidet mellom kommunene og grunneierne. Innsiget av laks til Norge har blitt redusert med ca. 50% fra 1983-2012. Fangstrestriksjoner har imidlertid sikret en uendret gytebestand. Viktige grep har blitt gjort for å sikkre villaksen i norske elver.

Regjeringen jobber nå med Sjømatmeldinga Norge - verdens fremste sjømatnasjon. Har du innspill til meldinga kan du gå inn her.

Det viktigste fremover er å bli enig om hvordan verdensbildet for laksen ser ut. Da villaksnæringen og oppdrettsnæringen ikke blir enig, oppfordrer Vegard Heggem politikerne til å komme på banen i større grad enn hva de er i dag. Politikerne blir oppfordret til å sette begrensninger på oppdrettsnæringen slik at næringen ikke går på bekostning av villaksen. Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener også det er viktig at vi har en nullvisjon i forhold til oppdrettslaksens påvirkning på villaksen. Villaksnæringen og oppdrettsnæringen har krav på en faktabasert forvaltning.
Flere av foredragsholderne under konferanser legger vekt på å ha en positiv holdning og fokusere på løsninger som sikrer både vekst i oppdrettsnæringa og en bevaring av villaksen i norske elver. Et godt utgangspunkt for den videre dialogen.

Midt-Norge er verdensledende på havbruksteknologi. Vi må ta vårt ansvar for å være en aktiv deltaker i arbeidet med å skaffe den økende verdensbefolkningen nok mat i fremtiden. Kloden er dekt av ca. 2/3 hav, og det sier seg selv at en må holde trykket oppe på kunnskapssøking og teknologiutvikling for å finne gode måter for å produsere mer sjømat. Havet vil bli en enda viktigere kilde til mat i fremtiden. Kofi Annan bruker et godt uttrykk i denne sammenheng: Solidarisk kunnskapsdeling.


fredag 15. juni 2012

Temamøte om Psykisk Helse på Oppdal

Oppdal AUF arrangerte i går et temamøte om Psykisk Helse. AUF er opptatt av at vi skal ha like mye fokus på den psykiske helsen som på den fysiske helsen, da det ene helt klart har innvirkning på det andre. Oppdal AUF fulgte opp dette i går med et knakende godt temamøte.
Ofte blir det sett på som tabu å snakke om folks psykiske helse, og vi har av en eller annen grunn mindre fokus på hvordan vi har det på innsiden i forhold til hvordan vi har det på utsiden. En har sett at et økt fokus spesielt på utseende og kropp har ført til en svekkelse av den psykiske helsen hos mange unge mennesker.
Oppdal AUFs leder fortalte sin historie relatert til psykisk helse. Lise er virkelig et forbilde for andre, som tør å stå foran så mange menesker å åpent fortelle om hvordan hun har hatt det etter en tøff periode i livet. Hennes viktigste budskap var at det ikke er farlig å be om hjelp når en trenger det.
Eskil Pedersen var også innvitert av oppdalingene. Han snakket om AUFs fokus på psykisk helse og hvilke muligheter vi har til å påvirke politisk, slik at vi får et større fokus på åpenhet rundt psykisk helse. Han la vekt på at tilbudet må blir bedre og mulighetene må blir flere inne psykisk helsearbeid.
Det er alltid så hyggelig på temamøte i AUF, en treffer så mange trivelig mennesker og diskuterer dagsaktuelle tema. Se bare her; To trivelige typer på første benk :)

søndag 10. juni 2012

Adkomst til nye Løkken bhg.

KS 036/12
Kommunestyret i Meldal vedtar i forbindelse med bygging av ny barnehage på Vedmyrtoppen, å utbedre adkomstvegen i henhold til alternativ 1 beskrevet i saken.
Kostnadsrammen til utbedringen settes til kr. 270 000,-
Den økonomiske rammen til ny Løkken barnehage utvides på bakgrunn av dette med kr. 270 000,-. Kostnadene finansieres med låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet.


Alternativ 1: Vegen kan senkes.
Dette innebærer at vegen skytes ned ca 2,5m. på toppen, og samtidig breddeutvides ned mot eksisterende kryss. Nødvendige grøfter sprenges samtidig med senking av veg. Krysset utbedres ifølge Vegvesenets vegnormal, samt snevres noe inn. Videre utbedres vegen noe ved sving under "Festiviteten", samt flikkes inn til avkjøring barnehagen. Vegen breddeutvides til møtende trafikk. Topplag: 5cm komprimert grus. Vegen vil da gå i skjæring da det mest sannsynlig er fjell på begge sider som må skytes ut. Det må da tas ut masse (skytes) ca 120m veg i nødvendig bredde, samt spretting i skjæringer ved topp av vegen. Skogrydding inklusive. Antatte kostnader: Vurdert til ca 270 000,-og kan utføres på 2-3uker.


Dette vedtaket ble gjort av kommunestyret i Meldal, torsdag 24.mai. Mandagen etter var arbeidet allerede igang. Det kaller jeg effektivt arbeid!
Når en bygger en helt ny barnehage er det viktig at adkomsten for barn og foreldre er god. Tenker spesielt på forholdene om vinteren i området. Kommunestyret var enstemmig i avgjørelsen og veien vil etter planen være ferdig i god tid før nye Løkken Barnehage åpner 1.august.

onsdag 6. juni 2012

Budsjettnemnd 5.-6.juni

Budsjettnemnd for denne gang er over. To lange møtedager med formannskapet, utvalgsledere, representanter fra hvert parti i kommunestyret og rådmannens ledergruppe. Første dag fikk vi presentert utfordringsbildet for hver sektor ved sektorlederne. Veldig mye fungerer utrolig bra i dag, men selvsagt kan det bli bedre på flere områder.
Informative og oversiktlige presentasjoner gav oss utfordringsbildet for hver sektor.

Sektorlederne peker alle på gode formål en gjerne skulle ha hatt flere ressurser til å dekke opp. Dette er vel medaljens bakside for en politiker. Det er ikke lett å prioritere mellom mange gode tiltak, som en gjerne skulle ha hatt midler til. Prioriterer en et tiltak betyr det at et annet tiltak for tilsvarende mindre. Selvsagt er det lett å ønske seg alt, realiteten er at det ikke lar seg gjennomføre innenfor ramma. Her kommer politikken inn, hva skal en prioritere?

Under dag 2 gikk først utvalgslederne for hovedutvalgene UD og OHO gjennom de utfordringer de ser for sine utvalg. Så gikk partiene gjennom sine prioriteringer. Det som er tydelig, er at alle partiene stort sett er enig om hvor skoen trykker. Forskjellene ligger i hvordan en vektlegger sine prioriteringer. Signalene som er sendt administrasjonen var det stort sett enighet om.

Jeg oppfattet disse dagene som gode arbeidsmøter hvor en virkelig ønsker å samarbeide for å få til et best mulig budsjett for 2013. En god tone mellom politikerne og administrasjon. Forholdet mellom partigruppene er også veldig god, noen politiske stikk kommer selvsagt, uten at det går utover stemningen.

Som den yngste i budsjettnemnda må jeg si jeg føler jeg sitter igjen med masse ny kunnskap, et klarere bilde på hvilke utfordringer kommunen stå overfor, og et økt engasjement for å ta fatt på jobben. En får alltid fornyet styrke i engasjement på slike dager. Spesielt når en føler på spenningen før partiene skal presentere sine prioriteringer. Politikk er spennende og slike dager er med på å bekrefte det for min del.

Nå har budsjettprosessen for 2013-budsjettet virkelig startet, og det er fint å være med fra starten av. Det hadde vi ikke mulighet til i fjor, da valget til kommunestyret var først i september, og prosessen startet da også i juni.
Budsjettet for 2013 vil være stramt og vi står overfor harde prioriteringer.

tirsdag 5. juni 2012

Sommerjobb i Meldal!?

Under budsjettnemndas første dag kom det fram at helsesektoren i Meldal fortsatt trenger flere hender, spesielt nå i sommer.
Selv om stillingene har vært utlyst to ganger mangler de fortsatt folk. Tidligere har gjerne studenter innen helsesektoren søkt jobb her i sommermånedene. Selvsagt er det åpent for at andre også kan søke. En må gjerne være over 18år.

Jeg oppfordrer flere til å søke da en trenger flere hender, alternativet er å bruke vikarbyrå. Jeg ser på det som en vinn-vinn situasjon for ungdom som trenger sommerjobb og en sektor som trenger flere hender.
En flott mulighet til å få seg jobb i sommermånedene, lukte litt på helseyrkene og bli kjent med de flotte menneskene som jobber i helsesektoren i Meldal kommune.

Ta kontakt med: ann-lisbeth.tondel@meldal.kommune.no
lørdag 2. juni 2012

40 000,- til forskjønning av Frilsjøen.

Under kommunestyremøte torsdag 24. mai fremmet Vibeke Mehlum forslag på vegne av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om å bevilge 40 000,- til forskjønning av badestranda på Frilsjøen i Meldal. Dette finansieres ved bruk av penger fra siste års mindreforbruk. Vedtaket ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.

Frilsjøen har i mange år vært en naturlig samlingsplass for ungdom og barnefamilier i sommermånedene, forhåpentligvis kommer midlene til forskjønning godt med slik at aktiviteten opprettholdes i årene fremover. I vedtaket ber kommunestyret om at Ungdomsrådet forespørres om de vil ta en aktiv rolle i forhold til opprustning og forskjønning av badestranda på Frilsjøen.

13.april 2011 møttes engasjerte ungdommer i Meldal på Bergmannskroa. Der kom det fram at ungdom i Meldal ønsket å ruste opp badestranda på Frilsjøen. Flere ting ble nevnt: Grillmuligheter, ruste opp brygga, stupetårn, tråbåt/kano til utleie, flere bord og benker, kiosk, eget barneområde tilpasset de minste osv. Flere hadde også hørt om bussen som gikk til og fra Frilsjøen på sommeren for flere år siden, selvsagt ønsker ungdommen seg en slik bussordning igjen.

40 000,- er ingen stor sum, men er et bidrag til økt aktiviet på badestranda. Arbeiderpartiet har også tidligere foreslått å bevilge penger til opprusting av badestranda, men ble da nedstemt. Gledelig at et enstemmig kommunestyre vedtar dette nå.

lørdag 26. mai 2012

Temamøte - Sterk økonomisk styring

For en stund siden ble jeg invitert til et temamøte på Melhus. Plutserlig var dagen her, sol og skolebøker ble lagt til side for 3 timer med innledninger og diskusjon. Temaet for møtet var økonomisk styring og situasjonen i Europa og Norge. Melhus AUF var arrangør i solvarmen. Etter flere omkjøringer fant Ellinor og jeg fram til Melhus vgs og ble møtt av gode venner i AUF. Alltid så hyggelig å møtes for å diskutere politiske tema. Vi lærer av hverandre og deler synspunkter.

Her ligger en kort innføring i hovedtrekkene ved finanskrisen som du bør se. Finanskrisen på 1-2-3

Per Martin Sandtrøen, Martin Engen og Audun Otterstad holdt alle gode innlegg. Audun la spesielt vekt på å være tydelig på de grunnleggende økonomiske forskjellene mellom rød og blå politikk nå fram mot valget i 2013. Det er avgjørende viktig for at vi skal få flertall på Stortinget på nytt.
Medlemsmøte i Meldal AUF 20/5-2012

Meldal AUF har over 60 medlemmer. Dette blide ble tatt på siste medlemsmøte da 14stk dukket opp. Er ikke det flott? :) Gode diskusjoner og masse planer. Meldal AUF tar mer enn gjerne i mot nye medlemmer, bare ta kontakt:) Om du føler du er litt for gammel kan du gjerne være støttemedlem..:)
Jeg bruker pinsa på å lese til siste eksamen som er nå på tirsdag. Ha en god pinse alle sammen.

tirsdag 22. mai 2012

En miljømessig forsvarlig destruksjon av norsk militær ammunisjon.

Skrevet ​10. mai 2012

I Øyradalen sørøst i Lærdal sentrum ligger et destruksjonsanlegg for ammunisjon, der Forsvaret sprenger og tilintetgjør ulike typer ammunisjon. Konsentrasjonen av kobber i destruksjonsområdet for ammunisjon i Øyradalen er forhøyet. Rapporten viser at kobberkonsentrasjonen i området har vært forhøyet over flere år. Det er også et noe forhøyet nivå av bly, mens konsentrasjonen av de andre målte tungmetallene er på bakgrunnsnivå.

Området ble etablert i 1976 og har siden den gang vært benyttet av Forsvaret til destruksjon av ammunisjon. For å overvåke konsentrasjonen av tungmetaller i dette området, ble det i 1991 startet et program for prøvetaking og analyse av tungmetaller i jord. Det er tatt prøver før demolering starter om våren og etter demolering om høsten. Dette programmet har vært videreført frem til 2007.
Gjennomsnittskonsentrasjoene av kobber i destruksjonsområdet i Øyradalen ble høsten 2009 registrert til 380mg/kg. Konsentrasjonen i området har vært stabilt de siste årene. Gjennomsnittskonsentrasjonen av bly er beregnet til 60mg/kg. Nivået av sink er også noe forhøyet i dette området.

Hvert prøvepunkt utgjør en flate på omkring 1m2 og herfra ble det tatt noen stikk fra overflaten og ned til 3-5cm dyp med jordbor.

I perioden 1980 - 2004 ble det avhendet i gjennomsnitt 340 tonn ammunisjon pr. år. I de siste årene er det sprengt mer enn i tidligere år som følge av utfasing/kassasjon av større våpensystemer innenfor artelleri og miner (dok.nr. 15:926 2004-2005)


I tillegg til destruksjonsanlegget i Øyradalen er det et anlegg for destruksjon av krutt og småkaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjonen av denne type ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknytning til renseanlegg. I 2009 ble det gjennomført målinger i Tønjumdalen, de viste lav konsentrasjon av kobber i hele området og er på nivå med det en kan forvente som bakgrunn for dette området (FFI-rapport 2010/01494).

Nammo NAD AS (Norwegian Ammunition Disposal Company) er lokalisert i Meldal. Nammo har sitt hovedkontor på Raufoss. Eierskapsfordelingen er som følger: 50% av Nammo er eid av den Norske stat og 50% av Patra i Finnland. Patra er 50% eid av den Finske staten. Nammo består av 5 divisjoner. 4 produksjonsdivisjoner og 1 avhendingsdivisjon. Avhendingsdivisjonen ligger i Meldal og bruker de gamle gruvegangene i tilknyttning til Astrupsjakt for destruering av ammunisjon.

Nammo kan gi 100% avvikling av amunnisjon for kunden. Resirkulering, oppkutting og brenning samt destruering i Astrup og er verdensledende som demil division.

Nammo NAD AS har kunder som U.S.Army, US Navy, NATO, UK Ministery of Defence. Oppdrag fra det norske Forsvaret utgjør bare 1-2% av deres produksjon.

Metoden kalles som kalles "Closed detonation technology", er den reneste og mest miljøvennlige formen for forbrenning av ammunisjon. Det er oppsiktsvekkende at det norske Forsvaret driver destruksjon av ammunisjon i friluft i Lærdal når det finnes et miljøvennlig alternativ for destruksjon i Astrup!
Så vidt vi vet er det bare Norge og Finnland som tillater destruksjon av ammunisjon i friluft.

Jeg mener Forsvaret bør flytte destrueringen av all ammunisjon fra Lærdal til Nammo NAD AS i Meldal.

Kilder:

• Domument nr. 15:926 (2004-2005) Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund til forsvarsmenister Kristin Krohn Devold.
• FFI-rapport 2010/01494 Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune - resultater 2009. Arnt Johnsen. 23.juni 2010.


Ellen Haugen Bergsrønning

torsdag 17. mai 2012

Eksamenstid...
Tok en pause fra studiene for å feire nasjonaldagen vår. Det ble en flott markering, med mange flinke sangere og musikere i Meldal. Alltid like hyggelig å ta på Meldalsbunaden og dra ut for å treffe sambygdinger på en slik da. Lille snupp har spist is og kake, og vi har hatt en flott dag.

Det er straks tid for eksamen her i huset. Gruer meg ikke enda, noe som forhåpentlig vis er et godt tegn. Første eksamen er på torsdag i uka som kommer. Da skal jeg sette min kunnskap i Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode på prøve. Dagene går for det meste ut på å sitte med hode i en bok og prøve å suge til seg mest mulig kunnskap. Kjenner at motet neste svikter litt når det i en fagbok står at en av de beste kvalitetene en forsker kan ha er kreativitet. Den er fraværende for øyeblikket for min del, det føles i alle fall slik.
Satser på at denne perioden skal gå like greit som i fjor.

tirsdag 15. mai 2012

Jobbe med Stortingsgruppa?Er du ung, politisk engasjert og med litt ambisjoner?

Da har jeg et tips til deg!
Du kan nå søke sommerjobb i Arbeiderpartiet og jobbe med Stortingsgruppa i sommer. En unik mulighet. Håper flere fra Sør-Trøndelag kan være interessert i en så spennende og lærerik sommerjobb.


Jeg har sakset teksten ut fra www.arbeiderpartiet.no

Du vil bistå stortingsrepresentantene i deres arbeid, og vil på den måten bygge deg et unikt nettverk. Du må ha lyst til å utgjøre en forskjell ved å utarbeide politiske initiativ som skaper interesse hos presse og media. Vi forutsetter at du har svært gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig, og at du kan trives i en servicerolle. Du må også ha analytisk kompetanse og evne til å forstå det politiske landskapet.
Vi kan tilby deg oppfølging av en mentor og hyggelige (og noen ganger krevende) kollegaer. Miljøet kan i perioder være intenst, så du må like å produsere under tidspress.
Vi trenger traineer i sommer fra ca 10. juni til ca 31. august.
Søknadsfristen er umiddelbart, og seinest 23. mai.
Send en skriftlig søknad hvor du begrunner hvorfor vi bør velge deg, og legg ved en oppdatert CV med karakterutskrift fra siste studiested. Send søknaden til ann-cathrin.becken@stortinget.no.
Kontaktperson for stillingen er personal- og administrasjonssjef Ann-Cathrin Becken, tlf. 23 31 33 18.Håper å kunne lese om en ung trønder som har fått sommerjobb i partiet. Lykke til!

søndag 13. mai 2012

"Villaksen - ei framtid"
Jeg har fått invitasjon til konferansen "Villaksen - ei framtid". Konferansen arrangeres 16. juni på Aunan Lodge, Rennebu. Spennende lokale, regionale og sentrale innledere fra politikk, forskning, oppdrett- og villaksaktører. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen og fylkesordfører Tore O. Sandvik er hovedinnledere. De ønsker også påmelding fra villalksentusiaster og fiskere.
Gleder meg til spennende diskusjoner om viktige tema rundt villaksen framtid.
For å melde deg på tar du kontakt med Sivert Berg på FB eller pr. mail. sivert.berg@loqal.no. Ser virkelig fram til konferansen!

onsdag 9. mai 2012

Temakveld - Psykisk Helse

14. juni kl:18:00 arrangerer Oppdal AUF temakveld om psykisk helse på Skifer Hotell, midt i Oppdal sentrum.
En lokal innleder skal forteller om sin historie knyttet til psykisk helse.
 Leder i AUF Norge Eskil Pedersen kommer og skal holde innlegg for oss. Kvelden er gratis og åpen for alle.


Sist gang Oppdal AUF arrangerte temakveld hadde de tema "Ungdom og Rus", dit kom over 400stk.
De håper på like godt oppmøte denne gangen også, da psykisk helse er et tema som alle kan ha nytte av å lære mer om.
Jeg gleder meg til arrangementet og håper flere fra Meldal har lyst til å ta turen til Oppdal denne kvelden. Vi avtaler gjerne slik at flere kjører sammen. Gi meg et hint om du trenger noen å sitte på med.
Temakvelder med diskusjoner er veldig lærerikt og man treffer masse hyggelige mennesker. Bli med du også!

tirsdag 8. mai 2012

Meldal vgs.- et fyrtårn.

Meldal Videregående Skole gir lokale ungdommer mulighet til utdanning her i Meldal, slik at man kan bo hjemme noen år ekstra. For mange er det utrolig viktig. Samtidig ser vi at mange finner seg arbeid i kommunen etter endt utdanning. 

I Meldal Arbeiderparti har vi programfestet at vi skal kjempe for at Meldal vgs. styrkes og at tilbudet tilpasses næringslivets behov. Skolen har potensiale til å bli et fyrtårn som pedagogisk senter innen videregående opplæring og etter- og videreutdanning, og er derfor viktig for næringslivet i hele regionen. Derfor ser vi det som avgjørende viktig at vi har tett dialog og samarbeid med skolens ledelse, Fylkeskommunen og lokalt næringsliv. 

Videregående skoler i distriktene er noe jeg virkelig brenner for! Vi ser hvor viktig det er for den enkelte elev og for kommunene. Distrikts skolene må prioriteres for å få ned frafall i videregående opplæring. 

Vi vet at Meldal videregående skole er svært viktig for næringslivet i Meldal og regionen som helhet. Vi må derfor ta vare på skolen og aktivt bidra til dens utvikling til beste for framtidige elever, lokalt og regionalt næringsliv og samfunnet som helhet.  Det er det rød/grønne flertallet i fylkestinget som er garantien for at Meldal videregående skole kan utvikles videre i tett samarbeid med Meldal kommune som vertskommune.
Blir det borgerlig valgseier på fylkestinget kan vi få fritt skolevalg, noe som gjør situasjonen for Meldal videregående skole svært usikker. Det har fylkeskommunen selv utredet.


mandag 7. mai 2012

Hollande seiret i Frankrike!

Francois Hollande ble i går kveld valgt til president i Frankrike. Han blir Frankrikes første sosialistiske president på 24 år!
Sarkozy må dermed vike plass, han har vært president siden 2007. Sarkozy var historisk populær da han ble valgt, men har gjennom årenes løp sett ut til å ha mistet litt tillit i folket. Både arbeidsledigheten og skattenivået i Frankrike har økt, det kan være noe av forklaringen på hvorfor Frankrike nå var klar for en ny og sosialistisk retning.
Hollandes varemerke er ønske om å skattlegg inntekter over 7,5 millioner med 75 %.
Gratulerer Frankrike med å få en sosialist i førersete igjen, håper det kan gjøre godt både for økonomien og ikke minst for arbeidsledigheten.

søndag 6. mai 2012

Nye Løkken Barnehage.


I dag har jeg vært å sett på nye Løkken Barnehage. Min lille snuppe skal gå der ifra høsten av, så vi var litt nyskjerrige på å se bygget. Lenge siden sist jeg var der, og masse har kommet på plass. Stort flott bygg, med et fint uteområde. Oppstart for barnehagen er 1.aug.2012.

onsdag 2. mai 2012

iPad app - møtereferat

Har nettopp funnet en kul app for iPad/iPhone for å skrive møtereferat. Kanskje flere kan ha nytte av den, deler den derfor her. Har ikke brukt den under et møte ennå, men den ser ut for å ha alle de riktige inndelingene etter mitt hode.

Appen heter Meeting Room.


Om noen har erfaring med bruk av appen allerede hadde det vært fint om du delte din erfaring. Vanligvis bruker jeg Notat-appen, men det blir raskt litt uoversiktlig med mange faner nedover.

tirsdag 1. mai 2012

1. Mai 2012

Dagen startet med frokost og såpebobler i sola. Fantastisk flott vær på arbeidernes dag. Lillesnupp gledet seg til å høre på musikken mens mammaen gledet seg mest til stemningen og talene.
Før avreise til Rennebu var vi innom Arbeiderstuggu for å treffe partifeller i alle aldre. Utrolig godt å se at så mange ungdommer møtte opp for å feire dagen på Løkken Verk. Meldal AUF har fått laget et nytt flagg til laget - dagens feiring ble flaggets premiere. Gratulerer Meldal AUF!


For første gang har jeg feiret 1. Mai utenfor Meldals grenser. En ny og spennende opplevelse. Gøy å se hvordan arbeiderbevegelsen i nabokommunen Rennebu feirer dagen. Jeg var invitert til Berkåk for å holde appell. Årets 1. Mai-merke hadde påskriften "Sterk styring", og i min appell var det nettopp hva frihet og sterk styring har å si for ungdom jeg la vekt på.


Hovedtaler for dagen var fylkespolitiker Olav Huseby. Han holdt en flott tale og minnet oss på hvor viktig sterk styring er nå før neste valg til Stortinget. Vi kan ikke la en blå/blåblå gjeng ta over i regjering, når de blant annet mener at Sverige styres på en bedre måte. I Sverige er 20% av ungdommen arbeidsledig. Er det det vi vil ha? Overhode ikke.
Kulturskoleelever underholdt med fin sang og stemningen var på topp i Rennebu i dag. Tusen takk Rennebu Arbeiderparti for invitasjonen, har hatt en veldig fin feiring sammen med dere!Utdrag av min appell:

Gratulerer med dagen alle sammen.
"De som har og som har hatt privilegier, må forstå at friheten ikke blir mindre verdt for den enkelte fordi om hele folket blir delaktig i den". sa Einar Gerhardsen under sin 17. mai-tale på Rådhusplassen i Oslo 1947.
Sosialdemokratiets viktigste oppgave er å verne om og øke alle enkeltmenneskers frihet. Her gjøres det ikke forskjell på noen, og det er vår grunntanke!
Ifølge flere borgelige politikere og ideologier står sosialdemokratiet for det motsatte av frihet. De hevder at mer frihet til økonomiske eliter ikke fører til mindre frihet for alle. Videre hevdes det også at staten, og ikke markedskreftene er den største trusselen mot enkeltmenneskets frihet.
Tenk på ungdommen. Hvilke muligheter har ungdommen for å komme seg inn på arbeidsmarkedet om bare markedskreftene skal råde? Vi vet alle hvem som må gå først i nedgangstider. Uten arbeid vil det vær vanskelig å ta opp lån for å kjøpe bolig å etablere seg. Hvilken situasjon vi står i da? Føler enkeltmennesket frihet og trygghet i et slikt samfunn? Det tror ikke jeg.
Derfor er det utrolig viktig at ungdomen blir mer bevisst på hva sterk styring betyr.
Det betyr en trygghet for arbeid i en tid der det kanskje ikke er en selvfølge.
Vi husker tilbake til finanskrisen - Norge hadde et godt utgangspunkt da krisen rammet verdensøkonomien. Og vi klarte oss gjennom krisen, takket være sterk økonomisk styring. Gode resultater gjør seg ikke selv. Det handler om god politikk.
Nøkkelen i vår politikk for velferd og et godt samfunn, for fellesskapet og for den enkelte – det er arbeid!
At vi har lav ledighet og mange i arbeid er selve kjennetegnet ved det moderne Norge.
Denne politikken går som en rød tråd i vår politiske historie – det er en sannhet vi skal fortsette å sloss for fordi vi vet hvor viktig det er for enkeltmennesket å ha en arbeidsplass å gå til!
Det går et viktig skille mellom høyre- og venstresiden i politikken. Grunnleggende goder og rettigheter må garanteres av myndighetene, dersom flere enn et lite mindretall av økonomisk priveligerete skal kunne nyte godt av de friheter som alle borgere av et demokrati har krav på. Vi tror på likhet!
Det er her vi finner velferdsstaten, som skal hindre at enkeltmennesker utsettes for tilfeldige svigninger i det markedsøkonomiske systemet. Offentlige inngrep i økonomien er derfor et nødvendig redskap, for frihet!
Bare felles innsats og et sterkt og aktivt folkestyre kan gi alle mennesker i dagens samfunn mest mulig frihet. Den sosialdemokratiske tankegangen ønsker likeverdige levekår for alle, og et demokrati der folket styrer økonomien, og ikke motsatt!

Det er dette årest 1.mai-merke gjennspeiler!

Vi er stolte av Norge. Norge er et godt land å leve i. Aldri har så mange hatt så mye frihet og så store muligheter som i dag. Vi kan ta den utdannelsen vi vil, vi har en jobb å gå til, og hvis vi blir syke har alle tilgang til gode helsetjenester.
Det er dette som er den norske modellen. Den har ikke kommet av seg selv, men er et resultat av politiske valg og at folk hver dag bidrar til fellesskapet. På jobben, i familien, i frivilligheten, og i lokalsamfunnet ellers.
Vi som er unge i dag står overfor et hav av muligheter. Og det kan vi takke generasjonene før oss for. Vi har stor valgfrihet og får tilpasset opplæring på vårt nivå. Skolen er en viktig arena for å fremme respekt og forståelse. AUF vil ha en skole preget av mangfold, hvor mennesker med forskjellig livssyn og sosial bakgrunn går i en og samme skole, fellesskolen.
Vi blir alle født uten fordommer. Fordommer er tillært - barn og ungdom fortjener bedre.Vi vil ikke høre snakk om at det er forskjell på hvor vi kommer i fra, hvilken religion vi tilhører eller hvilken hudfarge vi har. Vi vil høre hvilke muligheter vi har, og hvordan vi kan bidra i felleskapet for å utvikle det videre. Det er det som er viktig for oss.
AUF feirer 1. mai over hele landet og viser et stort engasjement for arbeiderbevegelsens grunntanker om frihet, likhet og solidaritet. Det skal vi være stolte av.
1. mai er en internasjonal kampdag for de underpriveligerte i hele verden. Om vi løfter blikket og ser ut over verden. Ser vi en helt annen hverdag enn den vi lever i. Barn og unge vokser opp under forferdelige forhold. Vi er alle født med det samme menneskeverd og de samme rettighetene, desverre har ikke alle mennesker i verden de samme mulighetene som det vi har. Det er vår oppgave å gjøre no med dette. Fordi folk forandrer verden!
Jeg ønsker å avslutte med et sitat fra Eleanor Roosevelt: The future belongs to those who belive in the beauty of their dreams. Framtida tilhører de som tror på sine drømmer. Vi tror på sosialdemokratiet.
Gratulerer med dagen!

mandag 30. april 2012

Dagen før dagen.

Alt er klart dagen før dagen. Friske blomster på alle bord, Internasjonalen ligger klar og denne appellanten er litt nervøs. Dugnadsånden lever i beste velgående og tradisjonene styrkes. Denne dagen ser vi fram til!
Hyggelig å rake løv og sette ned blomster foran bestefar Ole Bergsrønnings byste før 1.mai. Ønsker alle sammen en fin feiring i morgen, så får vi krysse fingrene for at været er med oss.

fredag 27. april 2012

Verdens vakreste rosekor.


Statsminister Jens Stoltenberg skriver på Twitter "Takk til verden vakreste rosekor". Klokken har nå passert midnatt, og jeg sitter å ser på bilder og video fra dagens markeringer rundt om i landet. Sangen "Barn av regnbuen" tror jeg alle har nynnet på i løpet av dagen, om man har deltatt i en markering eller ikke. I en vanskelig tid for mange tror jeg det er utrolig viktig å markere samholdet og fellesskapet i folket. Min gode venn Audun Otterstad har skrevet en fin skildring av dagen i sin blogg, håper du tar deg tid til å lese den. Tenk at så mange tusen mennesker møtes for å synge sanger om vårt fellesskap, tenk på kraften som ligger i en slik handling!

torsdag 26. april 2012

Nye erfaringer som folkevalgt.


Som folkevalgt får en mulighet til å delta på mange spennende møter. I tillegg til kommunestyremøtene og møtene i formannskapet er jeg så heldig å få være en av kommunens representanter i både stiftelser, råd, styrer og forstanderskap. Det er en ny og spennende utfordring for min del.


I dag har jeg deltatt i mitt første møte som kommunens representant i Meldal Yrkesskoles Orklafond. Har tidligere skrevet noen ord om stiftelsen her. Nytt styre er konstituert og vi har valgt Arve Slørdahl som leder. Vi har diskutert synliggjøring av stiftelsen og hvilke muligheter som ligger i fondet både for elever og linjer på Meldal vgs, samt muligheten elevbedriftene i hele Meldal kommune har for å søke stiftelsen om støtte gjennom Orklafondets "Entreprenørskapsfond".I tillegg har jeg deltatt på møte i forstanderskapet i Meldal Sparebank. Valgsaker ble behandlet og Leif Olav Aasløkk ble gjenvalgt som leder av forstanderskapet. Stortingsrepresentant Arne L. Haugen holdt foredrag om sparebankenes rolle i samfunnet og utviklingstrekk fremover. Alle distriktskommuner er godt tjent med å ha en solid sparebank som samarbeidspartner og støttespiller i lokalsamfunnet. Meldal Sparebank er et godt eksempel på det.

onsdag 25. april 2012

Klimameldingen - Tenke globalt, handle lokalt.
Klimaproblemet kan bare løses gjennom et bredt internasjonalt samarbeid hvor alle tar sin del av ansvaret. Per i dag har vi ikke en internasjonal juridisk bindene klimaavtale, det er også usikkert når en slik avtale kan komme på plass.
Det som er avgjørende viktig er at hvert enkelt land tar ansvar og setter seg ambisiøse mål og fører en aktiv nasjonal politikk på å få ned klimagassutslippene.
Det har vært bred politisk enighet i Norge over lengre tid for å ta et slikt ansvar. Regjeringen Stoltenberg II legger i dag fram sin Stortingsmelding om Norsk klimapolitikk.
 Klimameldingen - Norsk klimapolitikk


Noen av de viktigste punktene i klimameldingen:

 •  Det skal satses mer på kollektivtransport.
 • Bevilgninger til gang- og sykkelveier skal fordobles innen 2017.
 • Investeringene til jernbane skal økes, spesielt rundt de store byene.
 • CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten skal økes med 200kr per tonn.  
 • Det opprettes et klima- og energifond med utgangspunkt i Enova for teknologiutvikling i industrien. 
 • Energikravene i byggeforskriften skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020.
 • Ny strategi for skogplanting samt styrking av skogvernet.
 • Bidra til utvikling av biogass i Norge. 
 • Forsterke det internasjonale engasjementet.


Klimamålene som ble nedfelt i klimaforliket i 2008, ligger fast. Det betyr at Norge skal gå foran å kutte 2/3 hjemme. Det er et tydelig signal på at Norge tar ansvar og gjør sin del av jobben. 
Tenke globalt, handle lokalt!

lørdag 21. april 2012

1. mai-feiring i Rennebu


I år skal jeg feire 1.mai på Berkåk i Rennebu kommune. Gleder med til å se hvilke tradisjoner nabokommunen har for markering av denne viktige dagen. Jeg har fått æren av å holde appell under markeringen, noe jeg setter stor pris på. Jeg tenker å legge vekt på hvordan det er å vokse opp i dag, med de muligheter vi har,og i den sammenheng legge vekt på frihetsbegrepet. Frihetsbegrepet står sentralt i den sosialdemokratiske tankegangen, og det er viktig at dagens unge lærer om arbeiderbevegelsens grunnholdninger og ideologi. Gleder meg allerede.
Bildet over viser 1 mai-feiring på Løkken Verk i Meldal. Her har vi lange tradisjoner og et stort engasjement rundt markeringen. Til og med Høyres ordførerkandidat var med på feiringen i fjor, noe som er et veldig gledelig signal fra den borgelige side.

fredag 20. april 2012

Bergmannskonferansen 2012

Har for første gang deltatt på Bergmannskonferansen på Løkken Verk. Konferansen ble arrangert for 7. året på rad av Ingunn Rekstad i Moment events AS. Tema for årets konferanse var Norsk industri - fra bergmann til seigmann?
Norsk industri har i de siste år møtt mange krevende utfordringer, spesielt med tanke på veksten i det asiatiske markedet og siste års plassering av kapital. På dagsorden sto eierskapsspørsmål, kapitaltilgang og rammebetingelser for industrien som kraft/energi.
Foredragsholdere fra øverste hylle gjestet konferansen: Terje Lien-Aasland, leder for Stortingets Næringskomité, Ole Enger, president og CEO for REC Group, Harald Kjelstad, adm.dir. for SIVA, Irene Johansen, medlem av Stortingets finanskomité, Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi og Kåre Willoch, tidligere statsminister, og samfunnsdebattant.
Kåre Willoch var et spennende møte, han snakket om kapitalismens historie, suksessene og utfordringene. Det som er verd å merke seg er at Willoch legger vekt på at markedet må styres i noen grad av staten. Markedet kan ikke tillegges et slikt ansvar alene.
Bergmannskonferansen 2012 var et viktig møtepunkt for næringslivet i regionen. Det jeg trakk mest lærdom av denne dagen var Ole Enger og Terje Lien-Aaslands foredrag.
Viktige problemstillinger for den norske industriens framtid ble debattert og skillelinjene mellom regjeringens næringspolitikk og FrPs næringspolitikk ble lagt merke til.
Bildet viser Arbeiderpartirepresentanter i kommunen og på Stortinget.
Fra Stortinget: Ingrid Heggø, Terje Lien-Aasland, Irene Johansen og Lillian Hansen.
Fra Meldal AP: Are Hilstad, Ellen Haugen Bergsrønning, Odd Arild Svartbekk og Ingrid Skarstein.
Fra Stortinget og Meldal AP: Arne L. Haugen.
Godt vi har reflekterte, dyktige og framtidstenkende politikere i Stortingets næringskomité, det er viktig for industrien ute i distriktene.

onsdag 18. april 2012

Meldal Yrkesskoles Orklafond


Stiftelsen Meldal Yrkesskoles Orklafond har som formål å yte lån og tilskudd til virksomhet ved Meldal videregående skole som normalt ikke dekkes av offentlige budsjetter. Stiftelsen ledes av et styre på 4 medlemmer. Følgende oppnevner styremedlem til stiftelsen: Chr. Salvesen og Chr. Thams`s  Communications Aktiesalskab, Meldal kommune, Orkladal næringsforening og Skoleutvalget for Meldal videregående skole.

I gårsdagens Formannskapsmøte ble jeg valgt som kommunens representant til stiftelsen. Det setter jeg stor pris på og jeg ser fra til arbeidet. Første møte er allerede neste torsdag.

onsdag 11. april 2012

Det nærmer seg 1.mai

Om ikke lenge skal vi feire 1. mai. En feiring jeg alltid ser fram til. Jeg skal gå i mitt 24. 1.mai-tog! Helt ærlig så gikk jeg kanskje ikke det første året da jeg bare var 9 dager gammel, men jeg deltok. I Meldal har vi lang tradisjon for å markere denne dagen: korps, taler, tog, ungdomsappell og god stemning.
Markeringen av denne dagen startet allerede i 1889 da
arbeidere i hele Europa samlet seg for å demonstrere for felles krav. Helt fra starten av har 1.mai vært en kampdag, en festdag og et symbol på arbeiderbevegelsens styrke.
1.mai 1890 var første gangen norske arbeidere gikk i demonstrasjonstog for sine rettigheter. Fram til 1919 var det kravet om 8 timers normalarbeidsdag det framste, men ikke eneste kravet.
På det første norske 1.mai-merket fra 1892 stod det: "8 Timer arbejde, 8 Timer frihed, 8 Timer hvile"
I 1935 erklærte Arbeiderpartiregjeringen 1. mai som offisiell flaggdag, og i 1947 annerkjente Stortinget 1. mai som offentlig høytidsdag.
Det røde flagget har alltid vært arbeiderbevegelsens internasjonale samlingsmerke og et symbol på det internasjonale felleskapet.1.mai betyr mye for meg, og kanskje spesielt i år nå som Meldal AUF vil være stærkt representert i toget. Ungdomsappellen ved Gammelgruva skal i år holdes av Meldal AUFs leder Stig Tore Stafne. Det er utrolig viktig at ungdom lærer mer om hva denne dagen handler om og hvilken betydning den har hatt for arbeiderbevegelsen opp igjennom årene. Dagen er fortsatt høyaktuell for mange, bare vi løfter blikket og ser ut over Europa og verden. En solidaritetsdag!
Desverre ser vi med jevne mellomrom at det tas til orde for å gjøre om dagen til vanlig arbeidsdag, og da ofte fra borgelig side. Arbeidstakernes rettigheter vil aldri være et uaktuelt tema!

søndag 8. april 2012

Likestilling av lærling- og studentbevis.

Under årets årsmøte i Sør-Trøndelag Arbeiderparti ble det vedtatt mye god politikk. Et godt eksempel på dette er at Sør-Trøndelag Arbeiderparti nå tar til ordet for at lærlinger skal likestilles med studenter. Lærlinger er også under et utdanningsløp på lik linje med studenter, og vi mener det er viktig med likestilling også i forhold til rabattordninger.

Vedtaket ser du her:

LIKESTILLING AV LÆRLINGEBEVIS OG STUDENTBEVIS

Sør-Trøndelag Arbeiderparti mener det er på høy tid at lærlinger blir likestilt med studenter med tanke på rabattordninger på for eksempel kulturtilbud, kollektivtransport og trening. Studenter får en papirlapp som bekrefter at de er student når de betaler semesteravgiften. Lærlinger må også sikres et slikt bevis når de skriver under lærlingkontrakten. 

Selv om lærlinger tjener penger under to av de fire årene som utdanningsløpet deres strekker seg over, har de sterkt redusert lønn det første året i læretiden. Et flertall av lærlingene starter på ca. 30 % av fagarbeider lønn.
Dette betyr at en student som jobber mindre enn halvparten av timene en lærling jobber i løpet av en måned kan tjene mer enn hva en lærling gjør.
Etter påbegynt læretid vil lærlingen øke i lønn omtrent hver sjette måned. Men selv når lærlingene er på det siste lønnstrinnet er de er fremdeles ikke på samme nivå som en fagarbeider eller en deltidsstudent med fulltids jobb. Det er rimelig at studenter og lærlinger skal ha de samme fordelene.
Vi må sette inn en rekke tiltak for å heve statusen til yrkesfagene.  En likestilling i fordelene på lærling- og studentbevis er et av disse.

Sør-Trøndelag Arbeiderparti vil at:
 • Lærlinger i alle landets fylker sikres læringbevis
 • Lærlingbeviset har de samme fordelene som et studentbevis

fredag 6. april 2012

God påske!


Det er påske og dårlig vær. Derfor har vi valgt å bli hjemme så langt denne påska. Deilig det også. Får brukt masse tid på studiene, noe som har vært litt etterlengtet den siste tiden. Som student ved NKS får jeg virkelig testet selvdisiplinen, da det for min del ikke innebærer samlinger, bare selvstudium. Har nettopp levert oppgave på kvantitativ- og kvalitativforskningsmetode. Nå står politisk filosofi for tur.
"The future belongs to those who belive in the beauty of their dreams"
 -Eleanor Roosevelt.
 Fortsatt god påske her fra skolebenken :)
Jeg har forresten presentert bloggen min på Bloggurat.

mandag 2. april 2012

Frihet


"De som har og som har hatt privilegier, må forstå at friheten ikke blir mindre verd for den enkelte fordi om hele folket blir delaktig i den." Sitat fra Einar Gerhardsens 17. mai-tale på Rådhusplassen i Oslo i 1947.
Sosialdemokratiets viktigste oppgave er å verne om og øke alle enkeltmenneskers frihet. Her gjøres det ikke forskjell på noen, og det er vår grunntanke.
I følge flere borgelige politikere og ideologier står sosialdemokratiet for det motsatte av frihet, og vi hører uttrykk som "den siste sovjetstat" og lignende. De hevder at deres politikk fører til mer frihet for enkeltmennesket, og at stadig mer frihet til økonomiske eliter ikke fører til mindre frihet for andre. Videre hevdes det også at staten, og ikke markedskreftene, er den største trusselen mot enkeltmenneskets frihet.
Her går et viktig skille mellom høyre- og venstresiden i politikken.
Grunnleggende goder og rettigheter må garanteres av demokratisk valgte myndigheter dersom flere enn et lite mindretall av økonomisk priveligerte skal kunne nyte godt av de friheter som alle borgere av et demokrati har krav på.
Det er her vi finner velferdsstaten, som skal hindre at enkeltmennesker utsettes for tilfeldige svingninger i det markedsøkonomiske systemet. Offentlige inngrep i økonomien er derfor et nødvendig redskap, for frihet.
Bare felles innsats og et sterkt og aktivt folkestyre kan gi alle mennesker i dagens samfunn mest mulig frihet. Den sosialdemokratiske tankegangen ønsker likeverdige levekår for alle og et demokrati der folket styrer økonomien, og ikke motsatt.

Ny bok: Sosialdemokratiet Fortid-Nåtid-Framtid


Mye tid går med til pensumlesing, men av og til er det godt med noe annet også. Denne boka kjøpte jeg i Oslo i vinter, har bare ikke hatt tid til å lese den enda. Boken er skrevet av Brandal, Bratberg og Thoresen som alle er tilknyttet UiO. Dette er den første boka på norsk som på generelt grunnlag analyserer sosialdemokratiet som ideologi og politisk praksisi i internasjonal sammenheng.
Ute snør det og inne er det godt og varmt, perfekt lese dag.
Follow my blog with Bloglovin

fredag 30. mars 2012

40 nye medlemmer!


Meldal AUF og Orkdal AUF har torsdag og fredag denne uka satt inn støtet for å skaffe nye medlemmer til lokallagene. På torsdag vervet vi på Orkdal vgs. og på fredag på Meldal vgs. Disse to dagene har ført til 40 NYE medlemmer. Helt fantastisk! Utrolig gøy å verve nye medlemmer når vi jobber sammen og i tillegg får med bestefar ut i felten. Det skal være sakt at de fleste nye tilhørte Orkdal AUF. Det som er viktigst for oss er at AUF får flere medlemmer og at ungdom tar et standpunkt i politikken. Det jeg synes er litt gøy når vi verver er at vi møter ungdom som allerede er engasjert i politiske ungdomsorganisasjoner,
som Unge Venstre og FpU. Det viser at ungdommen er engasjert og det er det aller viktigste!
Blogglisten
Nå har jeg registrert meg på Bloggurat.
Jeg har plassert min blogg i Løkken Verknorske bloggkart!

Bedriftsbesøk i Orkdal

Har i dag vært så heldig å fått være med på bedriftsbesøk hos Washington Mills AS og Elkem Thamshavn. Bestefar, Arne L. Haugen sitter i næringskomiteen på Stortinget og besøker ofte næringslivet. Utrolig spennende som fersk politiker å få være med på bedriftsbesøk og spesielt ut til store industribedrifter i vår region.

Jeg har lært masse i løpet av dagen, om både positive og negative svingninger i markedet, om verdien på den norske krona og hvilke muligheter disse bedrifene ser i Orkdal. Det aller viktigste jeg sitter igjen med er mer kunnskap om hva som produseres i nabokommunen, hvilket marked de leverer til og hvilke klima og miljøtiltak bedriftene har satt inn for å redusere sine utslipp.
Arne L. Haugen sammen med Ole Johan Svorkdal og Tor Haugen på Washington Mills AS.Arne L. Haugen sammen med Alf Tore Haug på Elkem Thamshavn.

Elkem Thamshavn er av de aller beste i klassen når det gjelder å gjenvinne enerig fra sin produksjon av materialer og metallprodukter.

Det at politikerne på Storinget har kontinuerlig kontakt med både store og små bedrifter ut i distriktene er helt vesentlig for å legge til rette for mer næringsutvikling. Dette har virkelig vært lærerike møter.