lørdag 25. februar 2012

Opprydding og strategi for mineral- og bergverksnæringa.

  Gamle dagers gruvedrift foregikk uten miljøkrav og krav til opprydding. Resultatene og konsekvensene ser vi i dag, rundt om i hele landet. Det er viktig at oppryddingstiltak i gamle gruvefelt blir igangsatt.   Interessen for mineralene i den norske berggrunnen har økt kraftig de siste årene, viser en fersk statistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning. Det er en dramatisk økning i prisen på metaller, for eksempel så er kobberprisen nesten fordoblet de siste tre år. Europa bruker omtrent 20% av verdens mineraler, men produserer selv bare 3%. Dette øker presset på industrien i de fattige deler av verden. Samtidig som Kina og andre globale industriaktører sikrer seg store mineralressurser i Afrika og Sør-Amerika. Her er det viktig at Europa og Norge kommer på banen og utvikler en mineralnæring etter våre krav til kompetanse, standard og miljøhensyn. Det er viktig at vi kan ta ut mineraler fra norske fjell på en bærekraftig, miljømessig og etisk forsvarlig måte, fremfor å være avhengig av import fra fattige land. Den nye mineralloven legger også vekt på nettopp dette.   Aldri før har Norge hatt en egen strategi på mineral og bergverksnæring. Regjeringen er i full gang med å få på plass en samordnet nasjonal politikk for mineral- og bergverksnæringa. Dette må vi støtte opp om.    • Det blir igangsatt oppryddingstiltak i gamle gruvefelt • Det utvikles en strategi for mineral og bergverksindustrien i Norge.  

torsdag 23. februar 2012

Råd for funksjonshemmede

I går var det møte i råd for funksjonshemmede i sentrumsbygget. Jeg er formannskapets representant i rådet. De to andre utvalgene har også en representant hver i rådet. Vi tre utgjør den politiske siden av rådet, den andre delen av rådet består av representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner. Under møtet i går diskuterte vi når møtene skal avholdes. Det høres kanskje ikke så avgjørende ut, men for et råd som skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser, er det viktig av vi kommer inn før sakene behandles av kommunestyret. Vi har nå valgt å legge våre møter i tidsrommet mellom utvalgsmøtene og kommunestyremøtene. Dette tror jeg blir en god løsning for rådet.

mandag 20. februar 2012

Nå-Kor

Lørdag kunne vi oppleve Nå-Kor på sitt beste i idrettsbygget. En frisk tolkning av fenomenet Thams, med fantastiske sangprestasjoner. Musikalen var fylt med spennende karakterer og masse humor. Selvsagt er det ekstra gøy når det er kjente fjes på scenen. "Fødselen" var helt klart høydepunktet for min del, får gåsehud når Kim Therese Furuhaug synger! Gratulerer til Nå-Kor gjengen, dette er virkelig kvalitetsunderholdning!

Nå-Kor er en sang- og revygruppe som har holdt på siden 1987.  I år er de aktuelle med musikalen "The Phantom of the Orkla - Christian Thams Superstar", med forestillinger 11.februar, 18.februar og 25.februar. De to første forestillingene spilles i Idrettsbygget på Løkken Verk, mens den siste spilles i Å Samfunnshus.
 
Du har fortsatt muligheten til å oppleve Nå-Kor. Møt opp på Å samfunnshus nå på lørdag!!.

søndag 12. februar 2012

Årsmøte i Meldal AUF


 

I dag hadde Meldal AUF sitt første ordinære årsmøte på flere år. Det er en 7-8 måneder siden laget ble nyoppstartet og i dag består Meldal AUF av ca 65 medlemmer. Det er fantastisk! Vi har nå valgt å utvide styret fra 5 til 7 verv, slik at vi nå får på plass en studieleder blandt annet. Vi har masse pågangs mot og fortsetter å jobbe med de sakene vi virkelig tror er viktig for ungdom i Meldal.

 
Fra venstre ser du nå det nye styret. Nestleder Synne, Økonomiansvarlig Sondre, Medlemsansvarlig og informasjonsansvarlig Kristine, Studieleder Magnus, Leder Stig Tore. Sekretær Britt Tone var ikke til stede.
Årsmøtet hadde i tillegg besøk fra fylkesstyret i AUF, Nils Kristen.

Jeg takker for meg, det har vært utrolig gøy og være leder for Meldal AUF. Spesielt gøy er det når så mange jobber sammen og får til å gjennomføre noe så stort som Miljøkonferansen!

lørdag 11. februar 2012

Hørt om Ung i Meldal?


Ung i Meldal skal være en møteplass for unge i Meldal mellom 20 og 35 år som ønsker å bli bedre kjent med hverandre og bygda. Ung i Meldal skal ikke være et politisk forum, men en enkel møteplass for å prate, knytte kontakter, dele erfaringer også vidre. Det skal være samlinger i alle grender i bygda! Første samling blir på Å.Er du mellom 20 og 35 år og bor i Meldal kommune? Møt opp på Å Samfunnshus den 10.mars kl. 16.00 til en uformell samling med Meldals unge innbyggere.Gå inn på facebooksiden til Ung i Meldal her og se info om den første samlinga på Å herUng i Meldal tror jeg kan bli utrolig positivt for kommunen, hva er bedre enn av vi som er unge møtes, blir kjent og styrker samholdet gjennom hele året og ikke bare møtes i jula og på sommeren. Dette gleder jeg meg til!

torsdag 9. februar 2012

Felles uttalelse

I gårdagens utgave av Avisa Søt-Trøndelag, under "ordet fritt" hadde vi tre yngste kommunepolitikerne i Meldal en fellesuttalelse om barns hverdag når nå mange står overfor valget mellom offentlig- og privatskole.

Innlegget:
Det er en noe anspent og uklar situasjon i Meldal Kommune for tiden, når det nå ligger an til to grunnskoler i Meldal.
På grunn av det føler vi at fokuset er tatt bort fra barnas hverdag og over på bygdestrid og konflikt. Barna følger mer med i debatten enn hva vi tror, og vi bør på generell basis være selektiv i ordbruken når saken diskuteres.
Skolesaken i Meldal har tatt fokuset bort fra elevene og deres hverdag og vi er bekymret for hvordan de oppfatter hverdagen når de står foran valget mellom privat og offentlig skole. Dette bør ikke være et valg barna alene tar, men et valg foreldre tar i samråd med barna.
Det er foreldrene som har ansvaret for at barna respekterer begge valg, enten det er offentlig eller privat, slik at vi unngår ytterligere splittelse i bygda. Vi ønsker at elevene skal oppleve skolehverdagen som enkel og positiv i Meldal.
Vi ønsker på ingen måte å legge oss borti valget til foreldrene, men vi ønsker at de gjør valget minst mulig belastende for barna.
Felles uttalelse fra Ellen Haugen Bergsrønning (Arbeiderpartiet), Liv Marit Vinje (Høyre) og Arne Mærk Ersvik (Senterpartiet)

tirsdag 7. februar 2012

Årsmøte i Meldal AUF
På søndag avholder Meldal AUF sitt første ordinære årsmøte. Alle medlemmer oppfordres til å delta. 16:00 på Arbeidestuggu med vanlige årsmøtesaker. I tillegg får vi hyggelig besøk fra fylkesstyret. Det er alltid trivelig og innspirerende.

Mitt verv som leder er på valg og jeg har valgt å ikke stille til gjenvalg. Grunnen til det er at jeg ser vi har mange engasjere ungdommer i Meldal AUF som jeg ønsker å gjøre plass for i styret. Jeg vil uansett være et aktivt medlem i Meldal AUF og tiltrer styret i form av å være kommunestyrerepresentant. Bilde av det nye styret kommer på søndag:)

- Ellen Haugen Bergsrønning -

lørdag 4. februar 2012

Bergmannskonferansen 2012

Jeg har meldt meg på Bergmannskonferansen 2012. 18.-19. april.

Moment Events arrangerer Bergmannskonferansen her på Løkken også i år. Det er for det første svært positivt, konferansen samler næringstopper og lokale aktører. Tema for årest konferanse er situasjonen for norsk industri. Norsk industri - Fra Bergmann til Seigmann? Konferansen ønsker å legge vekt på diskusjonen rundt norsk og utenlandsk eierskap, energi/kraft og tilgangen på risikovillig kapital.

Konferansen setter også opp en del spørsmål til diskusjon:
* Hvordan ser fremtiden ut for norsk industri?
* Ser vi slutten for norskeid industri?
* Hvilke muligheter finnes for norsk finansiering for industri, og tilgang på risikovillig kapital.
* Har oljen ført til at vi har glemt industriens betydning i Norge?
* Hvordan vil tilgang på energi påvirke utviklingen?

Tema for konferansen er veldig spennende og det er viktig å sette det på dagsorden. Bare en liten prosent av industrien i Norge er på norske hender. Et eksempel er jo Orklas salg av Elkem på Thamshavn i 2011.
Jeg skal om ikke så alt for lenge skrive en bacheloroppgave og dette er problemstillinger som er høyaktuelle å skrive om.

onsdag 1. februar 2012

Meldal AUFs Miljøkonferanse 2012

Meldal AUF arrangerte Miljøkonferansen 2012 i Gammelgruva med fokus på gruveforurensnig. Vi ønsket å formidle problematikken på en enkel måte, skape engasjement og få viktige politikere ekstra engasjert i saken.


En dag har gått og jeg har fått tid til å tenke tilbake på den spennende prosessen før og under miljøkonferansen. Ideen fikk vi i Trondheim i slutten av oktober hvor vi avtalte med Eskil Pedersen at han skulle ta turen til Meldal. Vi syntes det var viktig å få Eskil engasjert i en så stor, kompleks og viktig sak for Meldal, samtidlig som vi håpet å vekke ungt engasjement i Meldal rundt gruveforurensningsproblematikken. Månedene gikk, og mange mailer fram og tilbake for å finne en dato som passet for Eskil, endte med 30. januar 2012.

Plutselig var dagen her, det føltes i allefall slik, selv om vi hadde jobbet kontinuerlig og hatt statusmøter hver søndag fram mot konferansen. Aktive medlemmer ( ingen nevnt - ingen glemt ) i Meldal AUF har virkelig tatt ansvar for sine arbeidsoppgaver og jeg synes resultatet taler for seg! Godt jobba folkens!!!


Vi er utrolig fornøyd med konferansen og har fått mange positive tilbakemeldinger. Heder og ære til talerne under konferansen. Gode, informative og innspirerende innlegg av Are Hilstad, Sivert Berg og Eskil Pedersen. Vi er heldige som har så flinke politikere! Meldal AUF har fått god og viktig støtte fra Meldal Arbeiderparti, Fagforbundet og Ole Bergsrønnings Minnenfond.Are Hembre viste oss som vanlig et helt fantastisk sangtalent. Vi blir stumme av beundring!
Jeg tror virkelig vi har lykkes med å få Eskil på saken. Han viser stort engasjement og ser hvor viktig denne saken er, og da ikke bare for Meldal. Vi står nå på terskelen til en tid med ny teknologi og forskning på feltet som jeg tror virkelig Meldal vil være tjent med. Tenk så positivt dette kan bli for Meldal, her har vi en stor mulighet til å sette standaren for rensing av gruvefelt langt utenfor landets grenser!

Eskil lover å ta saken inn i Arbeiderpartiets sentralstyre, vi i Meldal AUF jobber videre med saken og tar den opp under årsmøte til AUF i Sør-Trøndelag.

Etter middagen på Bergmannskroa for talere, gjester, styre i Meldal AP, styre i Meldal AUF samt medlemmer i Meldal AUF tok vi et flott bilde. Dette bilde skal henge på veggen på Arbeiderstuggu om kort tid.


Se så fornøyd! Nå skal det sies at vi begge gliste fra øre til øre, men i det fotografen tok bilde glemte jeg helt å ta fram fotogliset som du ser;)

Tusen takk til alle som deltok på konferansen!