torsdag 9. februar 2012

Felles uttalelse

I gårdagens utgave av Avisa Søt-Trøndelag, under "ordet fritt" hadde vi tre yngste kommunepolitikerne i Meldal en fellesuttalelse om barns hverdag når nå mange står overfor valget mellom offentlig- og privatskole.

Innlegget:
Det er en noe anspent og uklar situasjon i Meldal Kommune for tiden, når det nå ligger an til to grunnskoler i Meldal.
På grunn av det føler vi at fokuset er tatt bort fra barnas hverdag og over på bygdestrid og konflikt. Barna følger mer med i debatten enn hva vi tror, og vi bør på generell basis være selektiv i ordbruken når saken diskuteres.
Skolesaken i Meldal har tatt fokuset bort fra elevene og deres hverdag og vi er bekymret for hvordan de oppfatter hverdagen når de står foran valget mellom privat og offentlig skole. Dette bør ikke være et valg barna alene tar, men et valg foreldre tar i samråd med barna.
Det er foreldrene som har ansvaret for at barna respekterer begge valg, enten det er offentlig eller privat, slik at vi unngår ytterligere splittelse i bygda. Vi ønsker at elevene skal oppleve skolehverdagen som enkel og positiv i Meldal.
Vi ønsker på ingen måte å legge oss borti valget til foreldrene, men vi ønsker at de gjør valget minst mulig belastende for barna.
Felles uttalelse fra Ellen Haugen Bergsrønning (Arbeiderpartiet), Liv Marit Vinje (Høyre) og Arne Mærk Ersvik (Senterpartiet)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar