lørdag 25. februar 2012

Opprydding og strategi for mineral- og bergverksnæringa.

  Gamle dagers gruvedrift foregikk uten miljøkrav og krav til opprydding. Resultatene og konsekvensene ser vi i dag, rundt om i hele landet. Det er viktig at oppryddingstiltak i gamle gruvefelt blir igangsatt.   Interessen for mineralene i den norske berggrunnen har økt kraftig de siste årene, viser en fersk statistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning. Det er en dramatisk økning i prisen på metaller, for eksempel så er kobberprisen nesten fordoblet de siste tre år. Europa bruker omtrent 20% av verdens mineraler, men produserer selv bare 3%. Dette øker presset på industrien i de fattige deler av verden. Samtidig som Kina og andre globale industriaktører sikrer seg store mineralressurser i Afrika og Sør-Amerika. Her er det viktig at Europa og Norge kommer på banen og utvikler en mineralnæring etter våre krav til kompetanse, standard og miljøhensyn. Det er viktig at vi kan ta ut mineraler fra norske fjell på en bærekraftig, miljømessig og etisk forsvarlig måte, fremfor å være avhengig av import fra fattige land. Den nye mineralloven legger også vekt på nettopp dette.   Aldri før har Norge hatt en egen strategi på mineral og bergverksnæring. Regjeringen er i full gang med å få på plass en samordnet nasjonal politikk for mineral- og bergverksnæringa. Dette må vi støtte opp om.    • Det blir igangsatt oppryddingstiltak i gamle gruvefelt • Det utvikles en strategi for mineral og bergverksindustrien i Norge.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar