lørdag 26. mai 2012

Temamøte - Sterk økonomisk styring

For en stund siden ble jeg invitert til et temamøte på Melhus. Plutserlig var dagen her, sol og skolebøker ble lagt til side for 3 timer med innledninger og diskusjon. Temaet for møtet var økonomisk styring og situasjonen i Europa og Norge. Melhus AUF var arrangør i solvarmen. Etter flere omkjøringer fant Ellinor og jeg fram til Melhus vgs og ble møtt av gode venner i AUF. Alltid så hyggelig å møtes for å diskutere politiske tema. Vi lærer av hverandre og deler synspunkter.

Her ligger en kort innføring i hovedtrekkene ved finanskrisen som du bør se. Finanskrisen på 1-2-3

Per Martin Sandtrøen, Martin Engen og Audun Otterstad holdt alle gode innlegg. Audun la spesielt vekt på å være tydelig på de grunnleggende økonomiske forskjellene mellom rød og blå politikk nå fram mot valget i 2013. Det er avgjørende viktig for at vi skal få flertall på Stortinget på nytt.
Medlemsmøte i Meldal AUF 20/5-2012

Meldal AUF har over 60 medlemmer. Dette blide ble tatt på siste medlemsmøte da 14stk dukket opp. Er ikke det flott? :) Gode diskusjoner og masse planer. Meldal AUF tar mer enn gjerne i mot nye medlemmer, bare ta kontakt:) Om du føler du er litt for gammel kan du gjerne være støttemedlem..:)
Jeg bruker pinsa på å lese til siste eksamen som er nå på tirsdag. Ha en god pinse alle sammen.

tirsdag 22. mai 2012

En miljømessig forsvarlig destruksjon av norsk militær ammunisjon.

Skrevet ​10. mai 2012

I Øyradalen sørøst i Lærdal sentrum ligger et destruksjonsanlegg for ammunisjon, der Forsvaret sprenger og tilintetgjør ulike typer ammunisjon. Konsentrasjonen av kobber i destruksjonsområdet for ammunisjon i Øyradalen er forhøyet. Rapporten viser at kobberkonsentrasjonen i området har vært forhøyet over flere år. Det er også et noe forhøyet nivå av bly, mens konsentrasjonen av de andre målte tungmetallene er på bakgrunnsnivå.

Området ble etablert i 1976 og har siden den gang vært benyttet av Forsvaret til destruksjon av ammunisjon. For å overvåke konsentrasjonen av tungmetaller i dette området, ble det i 1991 startet et program for prøvetaking og analyse av tungmetaller i jord. Det er tatt prøver før demolering starter om våren og etter demolering om høsten. Dette programmet har vært videreført frem til 2007.
Gjennomsnittskonsentrasjoene av kobber i destruksjonsområdet i Øyradalen ble høsten 2009 registrert til 380mg/kg. Konsentrasjonen i området har vært stabilt de siste årene. Gjennomsnittskonsentrasjonen av bly er beregnet til 60mg/kg. Nivået av sink er også noe forhøyet i dette området.

Hvert prøvepunkt utgjør en flate på omkring 1m2 og herfra ble det tatt noen stikk fra overflaten og ned til 3-5cm dyp med jordbor.

I perioden 1980 - 2004 ble det avhendet i gjennomsnitt 340 tonn ammunisjon pr. år. I de siste årene er det sprengt mer enn i tidligere år som følge av utfasing/kassasjon av større våpensystemer innenfor artelleri og miner (dok.nr. 15:926 2004-2005)


I tillegg til destruksjonsanlegget i Øyradalen er det et anlegg for destruksjon av krutt og småkaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjonen av denne type ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknytning til renseanlegg. I 2009 ble det gjennomført målinger i Tønjumdalen, de viste lav konsentrasjon av kobber i hele området og er på nivå med det en kan forvente som bakgrunn for dette området (FFI-rapport 2010/01494).

Nammo NAD AS (Norwegian Ammunition Disposal Company) er lokalisert i Meldal. Nammo har sitt hovedkontor på Raufoss. Eierskapsfordelingen er som følger: 50% av Nammo er eid av den Norske stat og 50% av Patra i Finnland. Patra er 50% eid av den Finske staten. Nammo består av 5 divisjoner. 4 produksjonsdivisjoner og 1 avhendingsdivisjon. Avhendingsdivisjonen ligger i Meldal og bruker de gamle gruvegangene i tilknyttning til Astrupsjakt for destruering av ammunisjon.

Nammo kan gi 100% avvikling av amunnisjon for kunden. Resirkulering, oppkutting og brenning samt destruering i Astrup og er verdensledende som demil division.

Nammo NAD AS har kunder som U.S.Army, US Navy, NATO, UK Ministery of Defence. Oppdrag fra det norske Forsvaret utgjør bare 1-2% av deres produksjon.

Metoden kalles som kalles "Closed detonation technology", er den reneste og mest miljøvennlige formen for forbrenning av ammunisjon. Det er oppsiktsvekkende at det norske Forsvaret driver destruksjon av ammunisjon i friluft i Lærdal når det finnes et miljøvennlig alternativ for destruksjon i Astrup!
Så vidt vi vet er det bare Norge og Finnland som tillater destruksjon av ammunisjon i friluft.

Jeg mener Forsvaret bør flytte destrueringen av all ammunisjon fra Lærdal til Nammo NAD AS i Meldal.

Kilder:

• Domument nr. 15:926 (2004-2005) Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund til forsvarsmenister Kristin Krohn Devold.
• FFI-rapport 2010/01494 Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune - resultater 2009. Arnt Johnsen. 23.juni 2010.


Ellen Haugen Bergsrønning

torsdag 17. mai 2012

Eksamenstid...
Tok en pause fra studiene for å feire nasjonaldagen vår. Det ble en flott markering, med mange flinke sangere og musikere i Meldal. Alltid like hyggelig å ta på Meldalsbunaden og dra ut for å treffe sambygdinger på en slik da. Lille snupp har spist is og kake, og vi har hatt en flott dag.

Det er straks tid for eksamen her i huset. Gruer meg ikke enda, noe som forhåpentlig vis er et godt tegn. Første eksamen er på torsdag i uka som kommer. Da skal jeg sette min kunnskap i Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode på prøve. Dagene går for det meste ut på å sitte med hode i en bok og prøve å suge til seg mest mulig kunnskap. Kjenner at motet neste svikter litt når det i en fagbok står at en av de beste kvalitetene en forsker kan ha er kreativitet. Den er fraværende for øyeblikket for min del, det føles i alle fall slik.
Satser på at denne perioden skal gå like greit som i fjor.

tirsdag 15. mai 2012

Jobbe med Stortingsgruppa?Er du ung, politisk engasjert og med litt ambisjoner?

Da har jeg et tips til deg!
Du kan nå søke sommerjobb i Arbeiderpartiet og jobbe med Stortingsgruppa i sommer. En unik mulighet. Håper flere fra Sør-Trøndelag kan være interessert i en så spennende og lærerik sommerjobb.


Jeg har sakset teksten ut fra www.arbeiderpartiet.no

Du vil bistå stortingsrepresentantene i deres arbeid, og vil på den måten bygge deg et unikt nettverk. Du må ha lyst til å utgjøre en forskjell ved å utarbeide politiske initiativ som skaper interesse hos presse og media. Vi forutsetter at du har svært gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig, og at du kan trives i en servicerolle. Du må også ha analytisk kompetanse og evne til å forstå det politiske landskapet.
Vi kan tilby deg oppfølging av en mentor og hyggelige (og noen ganger krevende) kollegaer. Miljøet kan i perioder være intenst, så du må like å produsere under tidspress.
Vi trenger traineer i sommer fra ca 10. juni til ca 31. august.
Søknadsfristen er umiddelbart, og seinest 23. mai.
Send en skriftlig søknad hvor du begrunner hvorfor vi bør velge deg, og legg ved en oppdatert CV med karakterutskrift fra siste studiested. Send søknaden til ann-cathrin.becken@stortinget.no.
Kontaktperson for stillingen er personal- og administrasjonssjef Ann-Cathrin Becken, tlf. 23 31 33 18.Håper å kunne lese om en ung trønder som har fått sommerjobb i partiet. Lykke til!

søndag 13. mai 2012

"Villaksen - ei framtid"
Jeg har fått invitasjon til konferansen "Villaksen - ei framtid". Konferansen arrangeres 16. juni på Aunan Lodge, Rennebu. Spennende lokale, regionale og sentrale innledere fra politikk, forskning, oppdrett- og villaksaktører. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen og fylkesordfører Tore O. Sandvik er hovedinnledere. De ønsker også påmelding fra villalksentusiaster og fiskere.
Gleder meg til spennende diskusjoner om viktige tema rundt villaksen framtid.
For å melde deg på tar du kontakt med Sivert Berg på FB eller pr. mail. sivert.berg@loqal.no. Ser virkelig fram til konferansen!

onsdag 9. mai 2012

Temakveld - Psykisk Helse

14. juni kl:18:00 arrangerer Oppdal AUF temakveld om psykisk helse på Skifer Hotell, midt i Oppdal sentrum.
En lokal innleder skal forteller om sin historie knyttet til psykisk helse.
 Leder i AUF Norge Eskil Pedersen kommer og skal holde innlegg for oss. Kvelden er gratis og åpen for alle.


Sist gang Oppdal AUF arrangerte temakveld hadde de tema "Ungdom og Rus", dit kom over 400stk.
De håper på like godt oppmøte denne gangen også, da psykisk helse er et tema som alle kan ha nytte av å lære mer om.
Jeg gleder meg til arrangementet og håper flere fra Meldal har lyst til å ta turen til Oppdal denne kvelden. Vi avtaler gjerne slik at flere kjører sammen. Gi meg et hint om du trenger noen å sitte på med.
Temakvelder med diskusjoner er veldig lærerikt og man treffer masse hyggelige mennesker. Bli med du også!

tirsdag 8. mai 2012

Meldal vgs.- et fyrtårn.

Meldal Videregående Skole gir lokale ungdommer mulighet til utdanning her i Meldal, slik at man kan bo hjemme noen år ekstra. For mange er det utrolig viktig. Samtidig ser vi at mange finner seg arbeid i kommunen etter endt utdanning. 

I Meldal Arbeiderparti har vi programfestet at vi skal kjempe for at Meldal vgs. styrkes og at tilbudet tilpasses næringslivets behov. Skolen har potensiale til å bli et fyrtårn som pedagogisk senter innen videregående opplæring og etter- og videreutdanning, og er derfor viktig for næringslivet i hele regionen. Derfor ser vi det som avgjørende viktig at vi har tett dialog og samarbeid med skolens ledelse, Fylkeskommunen og lokalt næringsliv. 

Videregående skoler i distriktene er noe jeg virkelig brenner for! Vi ser hvor viktig det er for den enkelte elev og for kommunene. Distrikts skolene må prioriteres for å få ned frafall i videregående opplæring. 

Vi vet at Meldal videregående skole er svært viktig for næringslivet i Meldal og regionen som helhet. Vi må derfor ta vare på skolen og aktivt bidra til dens utvikling til beste for framtidige elever, lokalt og regionalt næringsliv og samfunnet som helhet.  Det er det rød/grønne flertallet i fylkestinget som er garantien for at Meldal videregående skole kan utvikles videre i tett samarbeid med Meldal kommune som vertskommune.
Blir det borgerlig valgseier på fylkestinget kan vi få fritt skolevalg, noe som gjør situasjonen for Meldal videregående skole svært usikker. Det har fylkeskommunen selv utredet.


mandag 7. mai 2012

Hollande seiret i Frankrike!

Francois Hollande ble i går kveld valgt til president i Frankrike. Han blir Frankrikes første sosialistiske president på 24 år!
Sarkozy må dermed vike plass, han har vært president siden 2007. Sarkozy var historisk populær da han ble valgt, men har gjennom årenes løp sett ut til å ha mistet litt tillit i folket. Både arbeidsledigheten og skattenivået i Frankrike har økt, det kan være noe av forklaringen på hvorfor Frankrike nå var klar for en ny og sosialistisk retning.
Hollandes varemerke er ønske om å skattlegg inntekter over 7,5 millioner med 75 %.
Gratulerer Frankrike med å få en sosialist i førersete igjen, håper det kan gjøre godt både for økonomien og ikke minst for arbeidsledigheten.

søndag 6. mai 2012

Nye Løkken Barnehage.


I dag har jeg vært å sett på nye Løkken Barnehage. Min lille snuppe skal gå der ifra høsten av, så vi var litt nyskjerrige på å se bygget. Lenge siden sist jeg var der, og masse har kommet på plass. Stort flott bygg, med et fint uteområde. Oppstart for barnehagen er 1.aug.2012.

onsdag 2. mai 2012

iPad app - møtereferat

Har nettopp funnet en kul app for iPad/iPhone for å skrive møtereferat. Kanskje flere kan ha nytte av den, deler den derfor her. Har ikke brukt den under et møte ennå, men den ser ut for å ha alle de riktige inndelingene etter mitt hode.

Appen heter Meeting Room.


Om noen har erfaring med bruk av appen allerede hadde det vært fint om du delte din erfaring. Vanligvis bruker jeg Notat-appen, men det blir raskt litt uoversiktlig med mange faner nedover.

tirsdag 1. mai 2012

1. Mai 2012

Dagen startet med frokost og såpebobler i sola. Fantastisk flott vær på arbeidernes dag. Lillesnupp gledet seg til å høre på musikken mens mammaen gledet seg mest til stemningen og talene.
Før avreise til Rennebu var vi innom Arbeiderstuggu for å treffe partifeller i alle aldre. Utrolig godt å se at så mange ungdommer møtte opp for å feire dagen på Løkken Verk. Meldal AUF har fått laget et nytt flagg til laget - dagens feiring ble flaggets premiere. Gratulerer Meldal AUF!


For første gang har jeg feiret 1. Mai utenfor Meldals grenser. En ny og spennende opplevelse. Gøy å se hvordan arbeiderbevegelsen i nabokommunen Rennebu feirer dagen. Jeg var invitert til Berkåk for å holde appell. Årets 1. Mai-merke hadde påskriften "Sterk styring", og i min appell var det nettopp hva frihet og sterk styring har å si for ungdom jeg la vekt på.


Hovedtaler for dagen var fylkespolitiker Olav Huseby. Han holdt en flott tale og minnet oss på hvor viktig sterk styring er nå før neste valg til Stortinget. Vi kan ikke la en blå/blåblå gjeng ta over i regjering, når de blant annet mener at Sverige styres på en bedre måte. I Sverige er 20% av ungdommen arbeidsledig. Er det det vi vil ha? Overhode ikke.
Kulturskoleelever underholdt med fin sang og stemningen var på topp i Rennebu i dag. Tusen takk Rennebu Arbeiderparti for invitasjonen, har hatt en veldig fin feiring sammen med dere!Utdrag av min appell:

Gratulerer med dagen alle sammen.
"De som har og som har hatt privilegier, må forstå at friheten ikke blir mindre verdt for den enkelte fordi om hele folket blir delaktig i den". sa Einar Gerhardsen under sin 17. mai-tale på Rådhusplassen i Oslo 1947.
Sosialdemokratiets viktigste oppgave er å verne om og øke alle enkeltmenneskers frihet. Her gjøres det ikke forskjell på noen, og det er vår grunntanke!
Ifølge flere borgelige politikere og ideologier står sosialdemokratiet for det motsatte av frihet. De hevder at mer frihet til økonomiske eliter ikke fører til mindre frihet for alle. Videre hevdes det også at staten, og ikke markedskreftene er den største trusselen mot enkeltmenneskets frihet.
Tenk på ungdommen. Hvilke muligheter har ungdommen for å komme seg inn på arbeidsmarkedet om bare markedskreftene skal råde? Vi vet alle hvem som må gå først i nedgangstider. Uten arbeid vil det vær vanskelig å ta opp lån for å kjøpe bolig å etablere seg. Hvilken situasjon vi står i da? Føler enkeltmennesket frihet og trygghet i et slikt samfunn? Det tror ikke jeg.
Derfor er det utrolig viktig at ungdomen blir mer bevisst på hva sterk styring betyr.
Det betyr en trygghet for arbeid i en tid der det kanskje ikke er en selvfølge.
Vi husker tilbake til finanskrisen - Norge hadde et godt utgangspunkt da krisen rammet verdensøkonomien. Og vi klarte oss gjennom krisen, takket være sterk økonomisk styring. Gode resultater gjør seg ikke selv. Det handler om god politikk.
Nøkkelen i vår politikk for velferd og et godt samfunn, for fellesskapet og for den enkelte – det er arbeid!
At vi har lav ledighet og mange i arbeid er selve kjennetegnet ved det moderne Norge.
Denne politikken går som en rød tråd i vår politiske historie – det er en sannhet vi skal fortsette å sloss for fordi vi vet hvor viktig det er for enkeltmennesket å ha en arbeidsplass å gå til!
Det går et viktig skille mellom høyre- og venstresiden i politikken. Grunnleggende goder og rettigheter må garanteres av myndighetene, dersom flere enn et lite mindretall av økonomisk priveligerete skal kunne nyte godt av de friheter som alle borgere av et demokrati har krav på. Vi tror på likhet!
Det er her vi finner velferdsstaten, som skal hindre at enkeltmennesker utsettes for tilfeldige svigninger i det markedsøkonomiske systemet. Offentlige inngrep i økonomien er derfor et nødvendig redskap, for frihet!
Bare felles innsats og et sterkt og aktivt folkestyre kan gi alle mennesker i dagens samfunn mest mulig frihet. Den sosialdemokratiske tankegangen ønsker likeverdige levekår for alle, og et demokrati der folket styrer økonomien, og ikke motsatt!

Det er dette årest 1.mai-merke gjennspeiler!

Vi er stolte av Norge. Norge er et godt land å leve i. Aldri har så mange hatt så mye frihet og så store muligheter som i dag. Vi kan ta den utdannelsen vi vil, vi har en jobb å gå til, og hvis vi blir syke har alle tilgang til gode helsetjenester.
Det er dette som er den norske modellen. Den har ikke kommet av seg selv, men er et resultat av politiske valg og at folk hver dag bidrar til fellesskapet. På jobben, i familien, i frivilligheten, og i lokalsamfunnet ellers.
Vi som er unge i dag står overfor et hav av muligheter. Og det kan vi takke generasjonene før oss for. Vi har stor valgfrihet og får tilpasset opplæring på vårt nivå. Skolen er en viktig arena for å fremme respekt og forståelse. AUF vil ha en skole preget av mangfold, hvor mennesker med forskjellig livssyn og sosial bakgrunn går i en og samme skole, fellesskolen.
Vi blir alle født uten fordommer. Fordommer er tillært - barn og ungdom fortjener bedre.Vi vil ikke høre snakk om at det er forskjell på hvor vi kommer i fra, hvilken religion vi tilhører eller hvilken hudfarge vi har. Vi vil høre hvilke muligheter vi har, og hvordan vi kan bidra i felleskapet for å utvikle det videre. Det er det som er viktig for oss.
AUF feirer 1. mai over hele landet og viser et stort engasjement for arbeiderbevegelsens grunntanker om frihet, likhet og solidaritet. Det skal vi være stolte av.
1. mai er en internasjonal kampdag for de underpriveligerte i hele verden. Om vi løfter blikket og ser ut over verden. Ser vi en helt annen hverdag enn den vi lever i. Barn og unge vokser opp under forferdelige forhold. Vi er alle født med det samme menneskeverd og de samme rettighetene, desverre har ikke alle mennesker i verden de samme mulighetene som det vi har. Det er vår oppgave å gjøre no med dette. Fordi folk forandrer verden!
Jeg ønsker å avslutte med et sitat fra Eleanor Roosevelt: The future belongs to those who belive in the beauty of their dreams. Framtida tilhører de som tror på sine drømmer. Vi tror på sosialdemokratiet.
Gratulerer med dagen!