tirsdag 8. mai 2012

Meldal vgs.- et fyrtårn.

Meldal Videregående Skole gir lokale ungdommer mulighet til utdanning her i Meldal, slik at man kan bo hjemme noen år ekstra. For mange er det utrolig viktig. Samtidig ser vi at mange finner seg arbeid i kommunen etter endt utdanning. 

I Meldal Arbeiderparti har vi programfestet at vi skal kjempe for at Meldal vgs. styrkes og at tilbudet tilpasses næringslivets behov. Skolen har potensiale til å bli et fyrtårn som pedagogisk senter innen videregående opplæring og etter- og videreutdanning, og er derfor viktig for næringslivet i hele regionen. Derfor ser vi det som avgjørende viktig at vi har tett dialog og samarbeid med skolens ledelse, Fylkeskommunen og lokalt næringsliv. 

Videregående skoler i distriktene er noe jeg virkelig brenner for! Vi ser hvor viktig det er for den enkelte elev og for kommunene. Distrikts skolene må prioriteres for å få ned frafall i videregående opplæring. 

Vi vet at Meldal videregående skole er svært viktig for næringslivet i Meldal og regionen som helhet. Vi må derfor ta vare på skolen og aktivt bidra til dens utvikling til beste for framtidige elever, lokalt og regionalt næringsliv og samfunnet som helhet.  Det er det rød/grønne flertallet i fylkestinget som er garantien for at Meldal videregående skole kan utvikles videre i tett samarbeid med Meldal kommune som vertskommune.
Blir det borgerlig valgseier på fylkestinget kan vi få fritt skolevalg, noe som gjør situasjonen for Meldal videregående skole svært usikker. Det har fylkeskommunen selv utredet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar