lørdag 26. mai 2012

Temamøte - Sterk økonomisk styring

For en stund siden ble jeg invitert til et temamøte på Melhus. Plutserlig var dagen her, sol og skolebøker ble lagt til side for 3 timer med innledninger og diskusjon. Temaet for møtet var økonomisk styring og situasjonen i Europa og Norge. Melhus AUF var arrangør i solvarmen. Etter flere omkjøringer fant Ellinor og jeg fram til Melhus vgs og ble møtt av gode venner i AUF. Alltid så hyggelig å møtes for å diskutere politiske tema. Vi lærer av hverandre og deler synspunkter.

Her ligger en kort innføring i hovedtrekkene ved finanskrisen som du bør se. Finanskrisen på 1-2-3

Per Martin Sandtrøen, Martin Engen og Audun Otterstad holdt alle gode innlegg. Audun la spesielt vekt på å være tydelig på de grunnleggende økonomiske forskjellene mellom rød og blå politikk nå fram mot valget i 2013. Det er avgjørende viktig for at vi skal få flertall på Stortinget på nytt.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar