torsdag 26. juli 2012

Spennende bøker


I går fikk jeg disse tre spennende bøkene. Sosial reform i 70-åra. Den inneholder tre innstillinger fra Arbeiderpartiets sosialreformkomité, og den sosialpolitiske uttalelsen som ble vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte i 1971. Styrearbeid av Knut Isachsen og Vår felles framtid.

Vår felles framtid er rapporten fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling som Gro Harlem Brundtland ledet. Kommisjonen ble nedsatt i 1983 og denne rapporten henvender seg til regjeringer og internasjonale organisasjoner, til næringsliv og arbeidstakerorganisasjoner, til frivillige organisasjoner og til enkelt mennesker. Spesielt er det fremhevet at den er rettet mot unge mennesker. Bøkene ble utgitt i 1971, 1986 og 1987.

Gleder meg til å lese, masse læring og inspirasjon å hente her. Tusen takk bestemor og bestefar.

tirsdag 24. juli 2012

HjerteknuserPå søndag kunne alle se Renate Tårnes - leder i AUF i Sør-Trøndelag synge "Hjerteknuser" av Kaizers Orchestra i bakken på Utøya. 


Helt fantastisk å se sånn kraft og styrke i ett menneske, samtidig som det er veldig rørende og trist. 


Modige Renate!


Renate sang "Hjerteknuser".

Engasjer deg!


Alle ungdomspartiene har opplevd en sterk vekst i medlemstallet det siste året. Medlemsveksten fører til at økt innflytelse i moderpartiene og et større engasjement, spesielt når en får gjennomslag for sine saker. Ungdomspartiene har blitt mer synlig i media det siste året og jeg opplever at interessen for ungdommens meninger og holdninger blir tillagt mer vekt.

Alle er opptatt av det samfunnet vi lever i, selv om ikke alle har et like stort politisk engasjement. Det jeg mener er viktig for å engasjere en større del av befolkningen nå når vi står foran et år med valg til Stortinget, er fokus på ideologi. Ideologien kommer ofte i bakgrunnen, grunnen til det kan være flere. For førstegangsvelgerne som skal finne fram i myldret av politiske saker og standpunkt vil det hele se veldig komplekst ut. De fleste partier har en klar og tydelig ideologi og grunnholdninger, jeg oppfordrer til å legge fokus på partienes ideologi når du skal finne det partiet du vil stemme på. Gå inn på partienes hjemmesider, der finner du masse informasjon om ideologier og grunnholdninger.

Ungdomspartiene har lokallag i de fleste fylker. Er du interessert er det fult mulig å bli med på møter eller andre tilstelninger for å se om det kan være noe for deg.

Nominasjonsprosessen er i gang i partiene foran neste års Stortingsvalg. Jeg håper vi får et Storting som er representativt i forhold til aldersfordelingen i befolkningen. Ansvaret ligger hos partiene i nominasjonsprosessen og hos velgerne når vi kommer til neste høst. Engasjer deg, sett deg inn i ideologier, og hvordan du kan være med å påvirke i lokalsamfunn og ditt parti!


mandag 23. juli 2012

22. Juli - Ett år etter.I går var det ett år siden det utenkelige rammet Norge. Uskyldige mennesker ble drept på grunn av en manns forferdelige handlinger. I regjeringskvartalet og på Utøya ble den verden vi kjenner plutselig til en helt annen, en rå og kald virkelighet viste sitt ansikt. Vi forstår fortsatt ikke...

Det var helt fantastisk å høre Jens Stoltenberg i tiden etter 22. Juli 2011. Hans ord om at vi skal møte terroren med mer åpenhet og mer demokrati var den beste måten å samle Norge på i sorgen. Det norske folk viste solidaritet, samhold og styrke i den uendelige sorgen.

I går holdt vi minnemarkeringer rundt om i hele landet. Her i Meldal tok AUF initiativ til en markering ved Bergmannen slik som i 2011. Mange mennesker møtte og vi fikk en fin og verdig markering med appell av bestefar og Stortingsrepresentant Arne L. Haugen. Irene og Ove Snuruås sang og spilte "Mitt lille land" og "til Ungdommen". Irenes nydelige stemme satte en fin stemning på markeringen i regnet. Vi glemmer aldri <3fredag 6. juli 2012

Meldal får statlige midler til prosjekt mot ufrivillig deltid.

Dagens gladsak!

Kl. 11:00 i dag ble det klart at Meldal kommune får statlig støtte til et prosjekt mot ufrivillig deltid. Virkelig et godt bidrag til å se på flere muligheter rundt problematikken med ufrivillig deltid. Det legges allerede ned et godt stykke arbeid vedrørende deltids problematikken i Meldal, dette kommer som et ekstra løft og gir flere muligheter.

Under finner du pressemeldingen fra http://regjeringen.no/


Regjeringen har også i 2012 satt av 25 millioner kroner til tiltak mot ufrivillig deltid. I tillegg til 32 prosjekter som fikk midler i 2011, er nå 15 nye prosjekter valgt ut. Prosjektene får støtte ut 2013.
– Det er et mål for regjeringen å sikre at de som ønsker heltidsstilling får det. Det er for mange som jobber ufrivillig deltid selv om antallet har gått ned det siste året. Vi trenger kvinners arbeidskraft og mer kunnskap om hva som skal til for å få lagt til rette for flere fulle stillinger. Derfor har regjeringen foreslått bevilget penger til prosjekter som prøver ut forskjellige tiltak mot ufrivillig deltid, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
En del av søkerne som får tildelt midler i 2012 har jobbet med problemstillingen rundt ufrivillig deltid i lengre tid. Andre starter nå.
–Jeg håper tiltakene som nå settes i gang vil redusere antallet som jobber ufrivillig deltid ytterligere, sier statsråden.
Det er av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox, som i samråd med partene i arbeidslivet har valgt ut hvilke prosjekter som får midler. Prosjektene mot ufrivillig prøver ut ulike modeller:
  • Forsøk som går ut på å prøve ut ulike turnusalternativer, bl.a. for å hindre små stillingsprosenter. Dette kan blant annet være forhandlingsturnus hvor ansatte gir innspill om ønsket arbeidstid eller man forhandler om ulike vakter innenfor en gitt periode, årsturnus eller 3-3 turnus.
  • Forsøk hvor man oppretter vikarpool eller bemanningsenheter, hvor de ansatte jobber på flere steder og dermed får mulighet til større stilling.
  • Forsøk med å prøve ut ordninger med lengre vakter, både i helger og på hverdager.
  • Forsøk med å øke grunnbemanningen.
  • Forsøk med å prøve ut ulike kombinasjonsstillinger.
  • Forsøk med å gi økt fagkompetanse til ansatte for at de kan jobbe på et større fagområde og dermed få mulighet til større stilling.
  • Flere prosjekter har kombinasjoner hvor de ønsker å prøve ut ulike modeller for å sammenligne hva som fungerer best.
Prosjekter mot ufrivillig deltid som får midler i 2012 (Søknadsbeløp i parentes)
Innherred Samkommune (3 100 000 kr)
Tromsø kommune (545 000 kr)
Finnøy kommune (2 209 303 kr)
Sørlandet sykehus (4 600 000 kr, 2 prosjekter)
Rana kommune (1 300 000 kr)
Trondheim kommune (2 954 000 kr)
Nordreisa kommune (1 642 000 kr)
Meldal kommune (190 000 kr)
Vestnes kommune (1 700 000 kr)
Hurum kommune (1 600 000 kr)
Fræna kommune (400 000 kr)
Moss kommune (708 333 kr)
Åsnes kommune (1 727 500)
Notodden kommune (1 100 000 kr)