fredag 6. juli 2012

Meldal får statlige midler til prosjekt mot ufrivillig deltid.

Dagens gladsak!

Kl. 11:00 i dag ble det klart at Meldal kommune får statlig støtte til et prosjekt mot ufrivillig deltid. Virkelig et godt bidrag til å se på flere muligheter rundt problematikken med ufrivillig deltid. Det legges allerede ned et godt stykke arbeid vedrørende deltids problematikken i Meldal, dette kommer som et ekstra løft og gir flere muligheter.

Under finner du pressemeldingen fra http://regjeringen.no/


Regjeringen har også i 2012 satt av 25 millioner kroner til tiltak mot ufrivillig deltid. I tillegg til 32 prosjekter som fikk midler i 2011, er nå 15 nye prosjekter valgt ut. Prosjektene får støtte ut 2013.
– Det er et mål for regjeringen å sikre at de som ønsker heltidsstilling får det. Det er for mange som jobber ufrivillig deltid selv om antallet har gått ned det siste året. Vi trenger kvinners arbeidskraft og mer kunnskap om hva som skal til for å få lagt til rette for flere fulle stillinger. Derfor har regjeringen foreslått bevilget penger til prosjekter som prøver ut forskjellige tiltak mot ufrivillig deltid, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
En del av søkerne som får tildelt midler i 2012 har jobbet med problemstillingen rundt ufrivillig deltid i lengre tid. Andre starter nå.
–Jeg håper tiltakene som nå settes i gang vil redusere antallet som jobber ufrivillig deltid ytterligere, sier statsråden.
Det er av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox, som i samråd med partene i arbeidslivet har valgt ut hvilke prosjekter som får midler. Prosjektene mot ufrivillig prøver ut ulike modeller:
  • Forsøk som går ut på å prøve ut ulike turnusalternativer, bl.a. for å hindre små stillingsprosenter. Dette kan blant annet være forhandlingsturnus hvor ansatte gir innspill om ønsket arbeidstid eller man forhandler om ulike vakter innenfor en gitt periode, årsturnus eller 3-3 turnus.
  • Forsøk hvor man oppretter vikarpool eller bemanningsenheter, hvor de ansatte jobber på flere steder og dermed får mulighet til større stilling.
  • Forsøk med å prøve ut ordninger med lengre vakter, både i helger og på hverdager.
  • Forsøk med å øke grunnbemanningen.
  • Forsøk med å prøve ut ulike kombinasjonsstillinger.
  • Forsøk med å gi økt fagkompetanse til ansatte for at de kan jobbe på et større fagområde og dermed få mulighet til større stilling.
  • Flere prosjekter har kombinasjoner hvor de ønsker å prøve ut ulike modeller for å sammenligne hva som fungerer best.
Prosjekter mot ufrivillig deltid som får midler i 2012 (Søknadsbeløp i parentes)
Innherred Samkommune (3 100 000 kr)
Tromsø kommune (545 000 kr)
Finnøy kommune (2 209 303 kr)
Sørlandet sykehus (4 600 000 kr, 2 prosjekter)
Rana kommune (1 300 000 kr)
Trondheim kommune (2 954 000 kr)
Nordreisa kommune (1 642 000 kr)
Meldal kommune (190 000 kr)
Vestnes kommune (1 700 000 kr)
Hurum kommune (1 600 000 kr)
Fræna kommune (400 000 kr)
Moss kommune (708 333 kr)
Åsnes kommune (1 727 500)
Notodden kommune (1 100 000 kr)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar