tirsdag 24. juli 2012

Engasjer deg!


Alle ungdomspartiene har opplevd en sterk vekst i medlemstallet det siste året. Medlemsveksten fører til at økt innflytelse i moderpartiene og et større engasjement, spesielt når en får gjennomslag for sine saker. Ungdomspartiene har blitt mer synlig i media det siste året og jeg opplever at interessen for ungdommens meninger og holdninger blir tillagt mer vekt.

Alle er opptatt av det samfunnet vi lever i, selv om ikke alle har et like stort politisk engasjement. Det jeg mener er viktig for å engasjere en større del av befolkningen nå når vi står foran et år med valg til Stortinget, er fokus på ideologi. Ideologien kommer ofte i bakgrunnen, grunnen til det kan være flere. For førstegangsvelgerne som skal finne fram i myldret av politiske saker og standpunkt vil det hele se veldig komplekst ut. De fleste partier har en klar og tydelig ideologi og grunnholdninger, jeg oppfordrer til å legge fokus på partienes ideologi når du skal finne det partiet du vil stemme på. Gå inn på partienes hjemmesider, der finner du masse informasjon om ideologier og grunnholdninger.

Ungdomspartiene har lokallag i de fleste fylker. Er du interessert er det fult mulig å bli med på møter eller andre tilstelninger for å se om det kan være noe for deg.

Nominasjonsprosessen er i gang i partiene foran neste års Stortingsvalg. Jeg håper vi får et Storting som er representativt i forhold til aldersfordelingen i befolkningen. Ansvaret ligger hos partiene i nominasjonsprosessen og hos velgerne når vi kommer til neste høst. Engasjer deg, sett deg inn i ideologier, og hvordan du kan være med å påvirke i lokalsamfunn og ditt parti!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar