fredag 30. mars 2012

40 nye medlemmer!


Meldal AUF og Orkdal AUF har torsdag og fredag denne uka satt inn støtet for å skaffe nye medlemmer til lokallagene. På torsdag vervet vi på Orkdal vgs. og på fredag på Meldal vgs. Disse to dagene har ført til 40 NYE medlemmer. Helt fantastisk! Utrolig gøy å verve nye medlemmer når vi jobber sammen og i tillegg får med bestefar ut i felten. Det skal være sakt at de fleste nye tilhørte Orkdal AUF. Det som er viktigst for oss er at AUF får flere medlemmer og at ungdom tar et standpunkt i politikken. Det jeg synes er litt gøy når vi verver er at vi møter ungdom som allerede er engasjert i politiske ungdomsorganisasjoner,
som Unge Venstre og FpU. Det viser at ungdommen er engasjert og det er det aller viktigste!
Blogglisten
Nå har jeg registrert meg på Bloggurat.
Jeg har plassert min blogg i Løkken Verknorske bloggkart!

Bedriftsbesøk i Orkdal

Har i dag vært så heldig å fått være med på bedriftsbesøk hos Washington Mills AS og Elkem Thamshavn. Bestefar, Arne L. Haugen sitter i næringskomiteen på Stortinget og besøker ofte næringslivet. Utrolig spennende som fersk politiker å få være med på bedriftsbesøk og spesielt ut til store industribedrifter i vår region.

Jeg har lært masse i løpet av dagen, om både positive og negative svingninger i markedet, om verdien på den norske krona og hvilke muligheter disse bedrifene ser i Orkdal. Det aller viktigste jeg sitter igjen med er mer kunnskap om hva som produseres i nabokommunen, hvilket marked de leverer til og hvilke klima og miljøtiltak bedriftene har satt inn for å redusere sine utslipp.
Arne L. Haugen sammen med Ole Johan Svorkdal og Tor Haugen på Washington Mills AS.Arne L. Haugen sammen med Alf Tore Haug på Elkem Thamshavn.

Elkem Thamshavn er av de aller beste i klassen når det gjelder å gjenvinne enerig fra sin produksjon av materialer og metallprodukter.

Det at politikerne på Storinget har kontinuerlig kontakt med både store og små bedrifter ut i distriktene er helt vesentlig for å legge til rette for mer næringsutvikling. Dette har virkelig vært lærerike møter.

søndag 25. mars 2012

Årsmøte i Sør-Trøndelag AP


Meldal Arbeiderparti har i helga sendt 6 delegater til årsmøte i Sør-Trøndelag Arbeiderparti på Røros. Årsmøtet startet med en sterk markering i Røros kirke. Utrolig hyggelig å møte partifeller, diskutere langsiktig politikk og dele erfaringer fra lokalpartiene. Jeg er veldig glad for å bli valgt som delegat fra Meldal, det er alltid masse å lære av å se flammende engasjement fra en talerstol.
AUF var godt representert under årsmøtet og fikk virkelig gjennomslag for viktige saker, noe som betyr at Arbeiderpartiet vil stå sterkt i Sør-Trøndelag også i fremtiden.
Tunge og vanskelige saker opptok mesteparten av diskusjonen, da tenker jeg spesielt på saken om asylbarna og vikarbyrådirektivet.
Samferdsel er viktig for fylket og vi har vedtatt en klar og tydelig uttalelse om at Regjeringen må prioritere opp samferdselssektoren vesentlig i den kommende perioden. Skal vi kunne ta igjen forsømt vedlikehold og manglende investeringer gjennom de siste 10-årene vil rammen for kommende vegplanperiode måtte økes vesentlig utover de 45% som er antydet som øvre ramme fra samferdselsetatene.
Studieplanen for STAP 2011-2013 har en flott logo (se bilde over). Nestleder i Meldal AUF Synne Svinsås Gjønnes viser tydlig frem slagordet: Alle skal med! Herlig!!


Styret i Sør-Trøndelag AP 2012 ser slik ut:

Leder: Eva Kristin Hansen
Nestleder: Olav Huseby
Studieleder: Sivert Berg
Kvinnenettverksleder: Berit Wold Fjelle
Styremedlem: Hanne Moe Bjørnbet
AUFs leder: Renate Tårnes
Region 1: Torun Bakken
Region 2: Ståle Vaag
Region 3: Per Arne Lyng
Region 4: Marit Mjøen
Region 5: Preben Pettersen Uthus
Region 6: Rune Olsø


Mer stoff fra årsmøte kommer.
Dette lover godt for fremtiden!

fredag 23. mars 2012

Folkevalgtopplæring i regi av FylkesmannenDeltok i går på en regional samling for folkevalgte i regi av Fylkesmannen.

Tema var blant annet: Kommunens oppgaver, roller og plass i forvaltningen. Det politiske styringsbildet og politikernes styringsinstrumenter. Forholdet mellom stat og kommune. Rammer for kommunal forvaltning og økt samarbeid mellom kommuner. Det jeg hadde mest utbytte av var gjennomgangen av planarbeidet kommunene skal igjennom og hvordan inntektssystemet for kommunene er oppbygd.

I tillegg ble det lagt vekt på å spørsmål rundt habilitet. Habilitetsspørsmål er heftig debattert i media om dagen og Fylkesmannens råd var å ikke legge lista for lavt. Å diskutere habilitet innad i parti og i kommunestyregruppa tror jeg er viktig tidlig i perioden slik at alle sammen har samme forståelse av hvor vi legger lista. Spesielt i kommuner med få innbyggere kan man ofte møte på saker hvor det er greit å ha en åpen dialog rundt habilitetsspørsmålet. For å lære mer om habilitet se: Kommuneloven §40. (Inhabilitet), Forvaltningsloven §6. (habilitetskrav) og Forvaltningsloven § 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet).


onsdag 21. mars 2012

Temamøte om gruveindustri


Sør-Trøndelag AUFs temamøte om gruveindustri på Nova i går var virkelig en positiv opplevelse. For det første er jeg veldig glad for at fylkesstyret følger opp Meldal AUFs interesse for å lære mer om gruveindustri og hvilke utfordringer vi står overfor. For det andre ble jeg imponert og fasinert over innleder Olaf Brastad fra Bellona.

Brastad innledet om hvilke dilemma vi nå står overfor i mineralnæringen. Mineralpris og etterspørsel øker kraftig, og vi vet det finnes masse ressurser i den norske berggrunnen. Hva velger vi å gjøre med dette, og hvilke muligheter har vi som gammel bergverksnasjon?

Vi resirkulerer, og blir bare bedre og bedre på det, men hva gjør vi når vi ser at etterspørselen fortsetter å øke? Hvilket ansvar har Norge?
Det jeg er glad for, og som jeg mener er et viktig skritt i riktig retning, er at regjeringen nå jobber med en strategi for mineral- og bergverksnæringa. En strategi Norge aldri har hatt før. Diskusjonen om hvor veien går videre må vi ta, og vi må utnytte den kunnskapen og de erfaringene vi sitter på.

Det er alltid spennende å møte mennesker som utfordrer tankerekkene i salen, og forteller om et brennende engasjement som kommer fra hjertet. Slike mennesker utfordrer dine prinsipper, og det er det masse å lære av. Håper jeg får anledning til å møte Olaf Brastad igjen.
Bildet av Olaf Brastad er lånt fra Bellonas hjemmeside.

tirsdag 20. mars 2012

Nyskolen i Meldal

Da er det klart: Teknobygg Anlegg AS viderefører kontrakten Meldal kommune hadde med Grunnarbeid AS om bygging av nye Meldal skole. Ferdigstillelses dato er 21.12.2012. Gode nyheter!

mandag 19. mars 2012

Fylkesstyret følger opp!

Meldal AUF arrangerte 30. januar i år Miljøkonferansen 2012 i Gammelgruva på Løkken Verk i Meldal. Vi ønsket å sette fokus på hvilke konsekvensene den gamle gruveindustrien har for lokalsamfunnet og hvilke utfordringer og muligheter som ligger foran oss. Tilbakemeldingene har vært mange og positive. Nå følger fylkesstyre i AUF i Sør-Trøndelag opp med temamøte om gruveindustri på Nova kurs og konferansesenter i Trondheim på tirsdag. Olaf Brastad fra Bellona holder innlegg om miljøutfordringene rundt gruveindustrien. Møtet starter kl. 19:00. Godt å se at fylkesstyret nå følger opp vår sak!

fredag 9. mars 2012

Markering av kvinnedagen.


Dro til Trondheim i går for å markere kvinnedagen med AUF i Sør-Trøndelag. 26 AUFere tok turen til torget. Det ble en fin markering med flere kraftfulle appeller. Vi i AUF i Sør-Trøndelag hadde to faner: - Stans bruken av voldtekt som våpen i krig. - Gratis prevensjon opp til 24år. Om man løfter blikket og ser ut i verden så oppdager en raskt at denne dagen fortsatt er høyaktuell. Jeg synes det er viktig at vi fortsatt markerer kvinnedagen!

onsdag 7. mars 2012

Hvordan øke lokal verdiskapning av fritidsbebyggelse?

Var på et spennende møte i går med denne overskriften: Hvordan øke lokal verdiskapning av fritidsbebyggelse? Dette er et tema jeg ikke har hatt mye kunnskap om tidligere så møtet var veldig kunnskapsgenererende for min del. Viste du at Meldal per i dag har ca. 1400 fritidsboliger?
Bestefar og stortingsrepresentant Arne L. Haugen holdt et innlegg om den nye landbruks- og matmeldinga. Bygdenæringa skal satses på, det legger den nye meldinga opp til, med økt satsing på nære ressurser, innovasjon, nyskapning og entreprenørskap. En skal satse mer på landbruk i regioner hvor landbruket allerede utgjør en stor del av næringsbildet.

Under møtet snakket vi litt om hvilke fortrinn vi har som hyttekommune. Flott natur, setergrender, Orkla lakseelv, rikt kulturliv og flotte verneområder. Kjell O. Solbakken fra Norsk Turistutvikling AS fortalte om utviklinga i næringa de siste 40åra. Nøkkelen for å øke verdiskapningen var etter hans mening å jobbe mot felles mål. Grunneierne, næringslivet og kommunene må sette klare mål for næringa og jobbe sammen for best mulig utvikling.

Trenden de siste åra har vært at folk bruker mer tid og penger på fritidsboliger. Ca. 90% ønsker boligstandard på sine fritidsboliger. Miljøaspektet ved hyttebygging og energiøkonomiske boliger er i vinden. Lokalsamfunnet har fortsatt mer å hente både i utbyggings- og driftsfasen.

tirsdag 6. mars 2012

Folkevalgte med iPadAlle folkevalgte i Meldal har nå fått iPad. Et godt arbeidsverktøy som vil være miljøbesparende på sikt. Tenker tilbake på budsjettbehandling og handlingsplan, tenk hvor mye papir og arbeid en kan spare på å modernisere de folkevalgte. Nå får vi bare håpe at alle sammen tar utfordringen å lærer seg å bruke verktøyet på en hensiktsmessig måte.

Jeg ser på det som utelukkende positivt med slike verktøy hvis det fører til at de folkevalgte blir mer tilgjengelig for innbyggerne i kommunen. Kanskje blir det også lettere for innbyggerne å komme i kontakt med de folkevalgte gjennom andre medier enn hva en er vant til.

I går kveld hadde vi opplæring i kommunestyresalen. Positiv stemning og en tålmodig gjeng fra IT-avdelinga.