onsdag 7. mars 2012

Hvordan øke lokal verdiskapning av fritidsbebyggelse?

Var på et spennende møte i går med denne overskriften: Hvordan øke lokal verdiskapning av fritidsbebyggelse? Dette er et tema jeg ikke har hatt mye kunnskap om tidligere så møtet var veldig kunnskapsgenererende for min del. Viste du at Meldal per i dag har ca. 1400 fritidsboliger?
Bestefar og stortingsrepresentant Arne L. Haugen holdt et innlegg om den nye landbruks- og matmeldinga. Bygdenæringa skal satses på, det legger den nye meldinga opp til, med økt satsing på nære ressurser, innovasjon, nyskapning og entreprenørskap. En skal satse mer på landbruk i regioner hvor landbruket allerede utgjør en stor del av næringsbildet.

Under møtet snakket vi litt om hvilke fortrinn vi har som hyttekommune. Flott natur, setergrender, Orkla lakseelv, rikt kulturliv og flotte verneområder. Kjell O. Solbakken fra Norsk Turistutvikling AS fortalte om utviklinga i næringa de siste 40åra. Nøkkelen for å øke verdiskapningen var etter hans mening å jobbe mot felles mål. Grunneierne, næringslivet og kommunene må sette klare mål for næringa og jobbe sammen for best mulig utvikling.

Trenden de siste åra har vært at folk bruker mer tid og penger på fritidsboliger. Ca. 90% ønsker boligstandard på sine fritidsboliger. Miljøaspektet ved hyttebygging og energiøkonomiske boliger er i vinden. Lokalsamfunnet har fortsatt mer å hente både i utbyggings- og driftsfasen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar