fredag 23. mars 2012

Folkevalgtopplæring i regi av FylkesmannenDeltok i går på en regional samling for folkevalgte i regi av Fylkesmannen.

Tema var blant annet: Kommunens oppgaver, roller og plass i forvaltningen. Det politiske styringsbildet og politikernes styringsinstrumenter. Forholdet mellom stat og kommune. Rammer for kommunal forvaltning og økt samarbeid mellom kommuner. Det jeg hadde mest utbytte av var gjennomgangen av planarbeidet kommunene skal igjennom og hvordan inntektssystemet for kommunene er oppbygd.

I tillegg ble det lagt vekt på å spørsmål rundt habilitet. Habilitetsspørsmål er heftig debattert i media om dagen og Fylkesmannens råd var å ikke legge lista for lavt. Å diskutere habilitet innad i parti og i kommunestyregruppa tror jeg er viktig tidlig i perioden slik at alle sammen har samme forståelse av hvor vi legger lista. Spesielt i kommuner med få innbyggere kan man ofte møte på saker hvor det er greit å ha en åpen dialog rundt habilitetsspørsmålet. For å lære mer om habilitet se: Kommuneloven §40. (Inhabilitet), Forvaltningsloven §6. (habilitetskrav) og Forvaltningsloven § 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet).


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar