søndag 25. mars 2012

Årsmøte i Sør-Trøndelag AP


Meldal Arbeiderparti har i helga sendt 6 delegater til årsmøte i Sør-Trøndelag Arbeiderparti på Røros. Årsmøtet startet med en sterk markering i Røros kirke. Utrolig hyggelig å møte partifeller, diskutere langsiktig politikk og dele erfaringer fra lokalpartiene. Jeg er veldig glad for å bli valgt som delegat fra Meldal, det er alltid masse å lære av å se flammende engasjement fra en talerstol.
AUF var godt representert under årsmøtet og fikk virkelig gjennomslag for viktige saker, noe som betyr at Arbeiderpartiet vil stå sterkt i Sør-Trøndelag også i fremtiden.
Tunge og vanskelige saker opptok mesteparten av diskusjonen, da tenker jeg spesielt på saken om asylbarna og vikarbyrådirektivet.
Samferdsel er viktig for fylket og vi har vedtatt en klar og tydelig uttalelse om at Regjeringen må prioritere opp samferdselssektoren vesentlig i den kommende perioden. Skal vi kunne ta igjen forsømt vedlikehold og manglende investeringer gjennom de siste 10-årene vil rammen for kommende vegplanperiode måtte økes vesentlig utover de 45% som er antydet som øvre ramme fra samferdselsetatene.
Studieplanen for STAP 2011-2013 har en flott logo (se bilde over). Nestleder i Meldal AUF Synne Svinsås Gjønnes viser tydlig frem slagordet: Alle skal med! Herlig!!


Styret i Sør-Trøndelag AP 2012 ser slik ut:

Leder: Eva Kristin Hansen
Nestleder: Olav Huseby
Studieleder: Sivert Berg
Kvinnenettverksleder: Berit Wold Fjelle
Styremedlem: Hanne Moe Bjørnbet
AUFs leder: Renate Tårnes
Region 1: Torun Bakken
Region 2: Ståle Vaag
Region 3: Per Arne Lyng
Region 4: Marit Mjøen
Region 5: Preben Pettersen Uthus
Region 6: Rune Olsø


Mer stoff fra årsmøte kommer.
Dette lover godt for fremtiden!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar