fredag 30. mars 2012

Bedriftsbesøk i Orkdal

Har i dag vært så heldig å fått være med på bedriftsbesøk hos Washington Mills AS og Elkem Thamshavn. Bestefar, Arne L. Haugen sitter i næringskomiteen på Stortinget og besøker ofte næringslivet. Utrolig spennende som fersk politiker å få være med på bedriftsbesøk og spesielt ut til store industribedrifter i vår region.

Jeg har lært masse i løpet av dagen, om både positive og negative svingninger i markedet, om verdien på den norske krona og hvilke muligheter disse bedrifene ser i Orkdal. Det aller viktigste jeg sitter igjen med er mer kunnskap om hva som produseres i nabokommunen, hvilket marked de leverer til og hvilke klima og miljøtiltak bedriftene har satt inn for å redusere sine utslipp.
Arne L. Haugen sammen med Ole Johan Svorkdal og Tor Haugen på Washington Mills AS.Arne L. Haugen sammen med Alf Tore Haug på Elkem Thamshavn.

Elkem Thamshavn er av de aller beste i klassen når det gjelder å gjenvinne enerig fra sin produksjon av materialer og metallprodukter.

Det at politikerne på Storinget har kontinuerlig kontakt med både store og små bedrifter ut i distriktene er helt vesentlig for å legge til rette for mer næringsutvikling. Dette har virkelig vært lærerike møter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar