tirsdag 1. mai 2012

1. Mai 2012

Dagen startet med frokost og såpebobler i sola. Fantastisk flott vær på arbeidernes dag. Lillesnupp gledet seg til å høre på musikken mens mammaen gledet seg mest til stemningen og talene.
Før avreise til Rennebu var vi innom Arbeiderstuggu for å treffe partifeller i alle aldre. Utrolig godt å se at så mange ungdommer møtte opp for å feire dagen på Løkken Verk. Meldal AUF har fått laget et nytt flagg til laget - dagens feiring ble flaggets premiere. Gratulerer Meldal AUF!


For første gang har jeg feiret 1. Mai utenfor Meldals grenser. En ny og spennende opplevelse. Gøy å se hvordan arbeiderbevegelsen i nabokommunen Rennebu feirer dagen. Jeg var invitert til Berkåk for å holde appell. Årets 1. Mai-merke hadde påskriften "Sterk styring", og i min appell var det nettopp hva frihet og sterk styring har å si for ungdom jeg la vekt på.


Hovedtaler for dagen var fylkespolitiker Olav Huseby. Han holdt en flott tale og minnet oss på hvor viktig sterk styring er nå før neste valg til Stortinget. Vi kan ikke la en blå/blåblå gjeng ta over i regjering, når de blant annet mener at Sverige styres på en bedre måte. I Sverige er 20% av ungdommen arbeidsledig. Er det det vi vil ha? Overhode ikke.
Kulturskoleelever underholdt med fin sang og stemningen var på topp i Rennebu i dag. Tusen takk Rennebu Arbeiderparti for invitasjonen, har hatt en veldig fin feiring sammen med dere!Utdrag av min appell:

Gratulerer med dagen alle sammen.
"De som har og som har hatt privilegier, må forstå at friheten ikke blir mindre verdt for den enkelte fordi om hele folket blir delaktig i den". sa Einar Gerhardsen under sin 17. mai-tale på Rådhusplassen i Oslo 1947.
Sosialdemokratiets viktigste oppgave er å verne om og øke alle enkeltmenneskers frihet. Her gjøres det ikke forskjell på noen, og det er vår grunntanke!
Ifølge flere borgelige politikere og ideologier står sosialdemokratiet for det motsatte av frihet. De hevder at mer frihet til økonomiske eliter ikke fører til mindre frihet for alle. Videre hevdes det også at staten, og ikke markedskreftene er den største trusselen mot enkeltmenneskets frihet.
Tenk på ungdommen. Hvilke muligheter har ungdommen for å komme seg inn på arbeidsmarkedet om bare markedskreftene skal råde? Vi vet alle hvem som må gå først i nedgangstider. Uten arbeid vil det vær vanskelig å ta opp lån for å kjøpe bolig å etablere seg. Hvilken situasjon vi står i da? Føler enkeltmennesket frihet og trygghet i et slikt samfunn? Det tror ikke jeg.
Derfor er det utrolig viktig at ungdomen blir mer bevisst på hva sterk styring betyr.
Det betyr en trygghet for arbeid i en tid der det kanskje ikke er en selvfølge.
Vi husker tilbake til finanskrisen - Norge hadde et godt utgangspunkt da krisen rammet verdensøkonomien. Og vi klarte oss gjennom krisen, takket være sterk økonomisk styring. Gode resultater gjør seg ikke selv. Det handler om god politikk.
Nøkkelen i vår politikk for velferd og et godt samfunn, for fellesskapet og for den enkelte – det er arbeid!
At vi har lav ledighet og mange i arbeid er selve kjennetegnet ved det moderne Norge.
Denne politikken går som en rød tråd i vår politiske historie – det er en sannhet vi skal fortsette å sloss for fordi vi vet hvor viktig det er for enkeltmennesket å ha en arbeidsplass å gå til!
Det går et viktig skille mellom høyre- og venstresiden i politikken. Grunnleggende goder og rettigheter må garanteres av myndighetene, dersom flere enn et lite mindretall av økonomisk priveligerete skal kunne nyte godt av de friheter som alle borgere av et demokrati har krav på. Vi tror på likhet!
Det er her vi finner velferdsstaten, som skal hindre at enkeltmennesker utsettes for tilfeldige svigninger i det markedsøkonomiske systemet. Offentlige inngrep i økonomien er derfor et nødvendig redskap, for frihet!
Bare felles innsats og et sterkt og aktivt folkestyre kan gi alle mennesker i dagens samfunn mest mulig frihet. Den sosialdemokratiske tankegangen ønsker likeverdige levekår for alle, og et demokrati der folket styrer økonomien, og ikke motsatt!

Det er dette årest 1.mai-merke gjennspeiler!

Vi er stolte av Norge. Norge er et godt land å leve i. Aldri har så mange hatt så mye frihet og så store muligheter som i dag. Vi kan ta den utdannelsen vi vil, vi har en jobb å gå til, og hvis vi blir syke har alle tilgang til gode helsetjenester.
Det er dette som er den norske modellen. Den har ikke kommet av seg selv, men er et resultat av politiske valg og at folk hver dag bidrar til fellesskapet. På jobben, i familien, i frivilligheten, og i lokalsamfunnet ellers.
Vi som er unge i dag står overfor et hav av muligheter. Og det kan vi takke generasjonene før oss for. Vi har stor valgfrihet og får tilpasset opplæring på vårt nivå. Skolen er en viktig arena for å fremme respekt og forståelse. AUF vil ha en skole preget av mangfold, hvor mennesker med forskjellig livssyn og sosial bakgrunn går i en og samme skole, fellesskolen.
Vi blir alle født uten fordommer. Fordommer er tillært - barn og ungdom fortjener bedre.Vi vil ikke høre snakk om at det er forskjell på hvor vi kommer i fra, hvilken religion vi tilhører eller hvilken hudfarge vi har. Vi vil høre hvilke muligheter vi har, og hvordan vi kan bidra i felleskapet for å utvikle det videre. Det er det som er viktig for oss.
AUF feirer 1. mai over hele landet og viser et stort engasjement for arbeiderbevegelsens grunntanker om frihet, likhet og solidaritet. Det skal vi være stolte av.
1. mai er en internasjonal kampdag for de underpriveligerte i hele verden. Om vi løfter blikket og ser ut over verden. Ser vi en helt annen hverdag enn den vi lever i. Barn og unge vokser opp under forferdelige forhold. Vi er alle født med det samme menneskeverd og de samme rettighetene, desverre har ikke alle mennesker i verden de samme mulighetene som det vi har. Det er vår oppgave å gjøre no med dette. Fordi folk forandrer verden!
Jeg ønsker å avslutte med et sitat fra Eleanor Roosevelt: The future belongs to those who belive in the beauty of their dreams. Framtida tilhører de som tror på sine drømmer. Vi tror på sosialdemokratiet.
Gratulerer med dagen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar