lørdag 2. juni 2012

40 000,- til forskjønning av Frilsjøen.

Under kommunestyremøte torsdag 24. mai fremmet Vibeke Mehlum forslag på vegne av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om å bevilge 40 000,- til forskjønning av badestranda på Frilsjøen i Meldal. Dette finansieres ved bruk av penger fra siste års mindreforbruk. Vedtaket ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.

Frilsjøen har i mange år vært en naturlig samlingsplass for ungdom og barnefamilier i sommermånedene, forhåpentligvis kommer midlene til forskjønning godt med slik at aktiviteten opprettholdes i årene fremover. I vedtaket ber kommunestyret om at Ungdomsrådet forespørres om de vil ta en aktiv rolle i forhold til opprustning og forskjønning av badestranda på Frilsjøen.

13.april 2011 møttes engasjerte ungdommer i Meldal på Bergmannskroa. Der kom det fram at ungdom i Meldal ønsket å ruste opp badestranda på Frilsjøen. Flere ting ble nevnt: Grillmuligheter, ruste opp brygga, stupetårn, tråbåt/kano til utleie, flere bord og benker, kiosk, eget barneområde tilpasset de minste osv. Flere hadde også hørt om bussen som gikk til og fra Frilsjøen på sommeren for flere år siden, selvsagt ønsker ungdommen seg en slik bussordning igjen.

40 000,- er ingen stor sum, men er et bidrag til økt aktiviet på badestranda. Arbeiderpartiet har også tidligere foreslått å bevilge penger til opprusting av badestranda, men ble da nedstemt. Gledelig at et enstemmig kommunestyre vedtar dette nå.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar