fredag 15. juni 2012

Temamøte om Psykisk Helse på Oppdal

Oppdal AUF arrangerte i går et temamøte om Psykisk Helse. AUF er opptatt av at vi skal ha like mye fokus på den psykiske helsen som på den fysiske helsen, da det ene helt klart har innvirkning på det andre. Oppdal AUF fulgte opp dette i går med et knakende godt temamøte.
Ofte blir det sett på som tabu å snakke om folks psykiske helse, og vi har av en eller annen grunn mindre fokus på hvordan vi har det på innsiden i forhold til hvordan vi har det på utsiden. En har sett at et økt fokus spesielt på utseende og kropp har ført til en svekkelse av den psykiske helsen hos mange unge mennesker.
Oppdal AUFs leder fortalte sin historie relatert til psykisk helse. Lise er virkelig et forbilde for andre, som tør å stå foran så mange menesker å åpent fortelle om hvordan hun har hatt det etter en tøff periode i livet. Hennes viktigste budskap var at det ikke er farlig å be om hjelp når en trenger det.
Eskil Pedersen var også innvitert av oppdalingene. Han snakket om AUFs fokus på psykisk helse og hvilke muligheter vi har til å påvirke politisk, slik at vi får et større fokus på åpenhet rundt psykisk helse. Han la vekt på at tilbudet må blir bedre og mulighetene må blir flere inne psykisk helsearbeid.
Det er alltid så hyggelig på temamøte i AUF, en treffer så mange trivelig mennesker og diskuterer dagsaktuelle tema. Se bare her; To trivelige typer på første benk :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar