onsdag 6. juni 2012

Budsjettnemnd 5.-6.juni

Budsjettnemnd for denne gang er over. To lange møtedager med formannskapet, utvalgsledere, representanter fra hvert parti i kommunestyret og rådmannens ledergruppe. Første dag fikk vi presentert utfordringsbildet for hver sektor ved sektorlederne. Veldig mye fungerer utrolig bra i dag, men selvsagt kan det bli bedre på flere områder.
Informative og oversiktlige presentasjoner gav oss utfordringsbildet for hver sektor.

Sektorlederne peker alle på gode formål en gjerne skulle ha hatt flere ressurser til å dekke opp. Dette er vel medaljens bakside for en politiker. Det er ikke lett å prioritere mellom mange gode tiltak, som en gjerne skulle ha hatt midler til. Prioriterer en et tiltak betyr det at et annet tiltak for tilsvarende mindre. Selvsagt er det lett å ønske seg alt, realiteten er at det ikke lar seg gjennomføre innenfor ramma. Her kommer politikken inn, hva skal en prioritere?

Under dag 2 gikk først utvalgslederne for hovedutvalgene UD og OHO gjennom de utfordringer de ser for sine utvalg. Så gikk partiene gjennom sine prioriteringer. Det som er tydelig, er at alle partiene stort sett er enig om hvor skoen trykker. Forskjellene ligger i hvordan en vektlegger sine prioriteringer. Signalene som er sendt administrasjonen var det stort sett enighet om.

Jeg oppfattet disse dagene som gode arbeidsmøter hvor en virkelig ønsker å samarbeide for å få til et best mulig budsjett for 2013. En god tone mellom politikerne og administrasjon. Forholdet mellom partigruppene er også veldig god, noen politiske stikk kommer selvsagt, uten at det går utover stemningen.

Som den yngste i budsjettnemnda må jeg si jeg føler jeg sitter igjen med masse ny kunnskap, et klarere bilde på hvilke utfordringer kommunen stå overfor, og et økt engasjement for å ta fatt på jobben. En får alltid fornyet styrke i engasjement på slike dager. Spesielt når en føler på spenningen før partiene skal presentere sine prioriteringer. Politikk er spennende og slike dager er med på å bekrefte det for min del.

Nå har budsjettprosessen for 2013-budsjettet virkelig startet, og det er fint å være med fra starten av. Det hadde vi ikke mulighet til i fjor, da valget til kommunestyret var først i september, og prosessen startet da også i juni.
Budsjettet for 2013 vil være stramt og vi står overfor harde prioriteringer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar