søndag 17. juni 2012

Konferanse om villaksens fremtid.
I går deltok jeg på dialogkonferansen Villaksen- ei framtid? Den ble arrangert av Rennebu AP, Meldal AP, Orkdal AP og Oppdal AP. Målet for dialogkonferansen var å ha 40 engasjerte påmeldte til å diskutere villaksens fremtid. Rundt 60 personer deltok på konferansen og dialogen mellom villaksnæringa, oppdrettsnæringa og politikerne ble løftet opp på et nytt nivå. Det kaller jeg suksess!


I mange år har dialogen mellom villaksnæringa og oppdrettsnæringa stått i stampe. En har hele veien følt at en har operert med to forskjellige virkelighetsoppfatninger når det kommer til hvilke resultater forskning på feltet har vist. Det skaper selvsagt problemer. Og som Rennebus Ordfører Ola T. Lånke påpeker har heller ikke politikerne vært særlig flinke til å tenke på den ressursen laksen er for dalføret, hverken i sine handlingsprogram eller på sine sattsningsområder.
En mann som sattser stort på villaksnæring i dalføret er Vegard Heggem. Han huset årets konferanse på Aunan Lodge like ved Orkla. Her kan du lese mer om Vegards konsept Aunan.

Konferansens tre viktigste tema var; kunnskap, dialog og signaler.
Et tydelig signal fra flere av foredragsholderne var at det må sattses mer på kompetanse og på samarbeidet mellom kommunene og grunneierne. Innsiget av laks til Norge har blitt redusert med ca. 50% fra 1983-2012. Fangstrestriksjoner har imidlertid sikret en uendret gytebestand. Viktige grep har blitt gjort for å sikkre villaksen i norske elver.

Regjeringen jobber nå med Sjømatmeldinga Norge - verdens fremste sjømatnasjon. Har du innspill til meldinga kan du gå inn her.

Det viktigste fremover er å bli enig om hvordan verdensbildet for laksen ser ut. Da villaksnæringen og oppdrettsnæringen ikke blir enig, oppfordrer Vegard Heggem politikerne til å komme på banen i større grad enn hva de er i dag. Politikerne blir oppfordret til å sette begrensninger på oppdrettsnæringen slik at næringen ikke går på bekostning av villaksen. Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener også det er viktig at vi har en nullvisjon i forhold til oppdrettslaksens påvirkning på villaksen. Villaksnæringen og oppdrettsnæringen har krav på en faktabasert forvaltning.
Flere av foredragsholderne under konferanser legger vekt på å ha en positiv holdning og fokusere på løsninger som sikrer både vekst i oppdrettsnæringa og en bevaring av villaksen i norske elver. Et godt utgangspunkt for den videre dialogen.

Midt-Norge er verdensledende på havbruksteknologi. Vi må ta vårt ansvar for å være en aktiv deltaker i arbeidet med å skaffe den økende verdensbefolkningen nok mat i fremtiden. Kloden er dekt av ca. 2/3 hav, og det sier seg selv at en må holde trykket oppe på kunnskapssøking og teknologiutvikling for å finne gode måter for å produsere mer sjømat. Havet vil bli en enda viktigere kilde til mat i fremtiden. Kofi Annan bruker et godt uttrykk i denne sammenheng: Solidarisk kunnskapsdeling.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar