lørdag 4. februar 2012

Bergmannskonferansen 2012

Jeg har meldt meg på Bergmannskonferansen 2012. 18.-19. april.

Moment Events arrangerer Bergmannskonferansen her på Løkken også i år. Det er for det første svært positivt, konferansen samler næringstopper og lokale aktører. Tema for årest konferanse er situasjonen for norsk industri. Norsk industri - Fra Bergmann til Seigmann? Konferansen ønsker å legge vekt på diskusjonen rundt norsk og utenlandsk eierskap, energi/kraft og tilgangen på risikovillig kapital.

Konferansen setter også opp en del spørsmål til diskusjon:
* Hvordan ser fremtiden ut for norsk industri?
* Ser vi slutten for norskeid industri?
* Hvilke muligheter finnes for norsk finansiering for industri, og tilgang på risikovillig kapital.
* Har oljen ført til at vi har glemt industriens betydning i Norge?
* Hvordan vil tilgang på energi påvirke utviklingen?

Tema for konferansen er veldig spennende og det er viktig å sette det på dagsorden. Bare en liten prosent av industrien i Norge er på norske hender. Et eksempel er jo Orklas salg av Elkem på Thamshavn i 2011.
Jeg skal om ikke så alt for lenge skrive en bacheloroppgave og dette er problemstillinger som er høyaktuelle å skrive om.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar