torsdag 23. februar 2012

Råd for funksjonshemmede

I går var det møte i råd for funksjonshemmede i sentrumsbygget. Jeg er formannskapets representant i rådet. De to andre utvalgene har også en representant hver i rådet. Vi tre utgjør den politiske siden av rådet, den andre delen av rådet består av representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner. Under møtet i går diskuterte vi når møtene skal avholdes. Det høres kanskje ikke så avgjørende ut, men for et råd som skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser, er det viktig av vi kommer inn før sakene behandles av kommunestyret. Vi har nå valgt å legge våre møter i tidsrommet mellom utvalgsmøtene og kommunestyremøtene. Dette tror jeg blir en god løsning for rådet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar