fredag 20. april 2012

Bergmannskonferansen 2012

Har for første gang deltatt på Bergmannskonferansen på Løkken Verk. Konferansen ble arrangert for 7. året på rad av Ingunn Rekstad i Moment events AS. Tema for årets konferanse var Norsk industri - fra bergmann til seigmann?
Norsk industri har i de siste år møtt mange krevende utfordringer, spesielt med tanke på veksten i det asiatiske markedet og siste års plassering av kapital. På dagsorden sto eierskapsspørsmål, kapitaltilgang og rammebetingelser for industrien som kraft/energi.
Foredragsholdere fra øverste hylle gjestet konferansen: Terje Lien-Aasland, leder for Stortingets Næringskomité, Ole Enger, president og CEO for REC Group, Harald Kjelstad, adm.dir. for SIVA, Irene Johansen, medlem av Stortingets finanskomité, Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi og Kåre Willoch, tidligere statsminister, og samfunnsdebattant.
Kåre Willoch var et spennende møte, han snakket om kapitalismens historie, suksessene og utfordringene. Det som er verd å merke seg er at Willoch legger vekt på at markedet må styres i noen grad av staten. Markedet kan ikke tillegges et slikt ansvar alene.
Bergmannskonferansen 2012 var et viktig møtepunkt for næringslivet i regionen. Det jeg trakk mest lærdom av denne dagen var Ole Enger og Terje Lien-Aaslands foredrag.
Viktige problemstillinger for den norske industriens framtid ble debattert og skillelinjene mellom regjeringens næringspolitikk og FrPs næringspolitikk ble lagt merke til.
Bildet viser Arbeiderpartirepresentanter i kommunen og på Stortinget.
Fra Stortinget: Ingrid Heggø, Terje Lien-Aasland, Irene Johansen og Lillian Hansen.
Fra Meldal AP: Are Hilstad, Ellen Haugen Bergsrønning, Odd Arild Svartbekk og Ingrid Skarstein.
Fra Stortinget og Meldal AP: Arne L. Haugen.
Godt vi har reflekterte, dyktige og framtidstenkende politikere i Stortingets næringskomité, det er viktig for industrien ute i distriktene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar