onsdag 18. april 2012

Meldal Yrkesskoles Orklafond


Stiftelsen Meldal Yrkesskoles Orklafond har som formål å yte lån og tilskudd til virksomhet ved Meldal videregående skole som normalt ikke dekkes av offentlige budsjetter. Stiftelsen ledes av et styre på 4 medlemmer. Følgende oppnevner styremedlem til stiftelsen: Chr. Salvesen og Chr. Thams`s  Communications Aktiesalskab, Meldal kommune, Orkladal næringsforening og Skoleutvalget for Meldal videregående skole.

I gårsdagens Formannskapsmøte ble jeg valgt som kommunens representant til stiftelsen. Det setter jeg stor pris på og jeg ser fra til arbeidet. Første møte er allerede neste torsdag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar