onsdag 11. april 2012

Det nærmer seg 1.mai

Om ikke lenge skal vi feire 1. mai. En feiring jeg alltid ser fram til. Jeg skal gå i mitt 24. 1.mai-tog! Helt ærlig så gikk jeg kanskje ikke det første året da jeg bare var 9 dager gammel, men jeg deltok. I Meldal har vi lang tradisjon for å markere denne dagen: korps, taler, tog, ungdomsappell og god stemning.
Markeringen av denne dagen startet allerede i 1889 da
arbeidere i hele Europa samlet seg for å demonstrere for felles krav. Helt fra starten av har 1.mai vært en kampdag, en festdag og et symbol på arbeiderbevegelsens styrke.
1.mai 1890 var første gangen norske arbeidere gikk i demonstrasjonstog for sine rettigheter. Fram til 1919 var det kravet om 8 timers normalarbeidsdag det framste, men ikke eneste kravet.
På det første norske 1.mai-merket fra 1892 stod det: "8 Timer arbejde, 8 Timer frihed, 8 Timer hvile"




I 1935 erklærte Arbeiderpartiregjeringen 1. mai som offisiell flaggdag, og i 1947 annerkjente Stortinget 1. mai som offentlig høytidsdag.
Det røde flagget har alltid vært arbeiderbevegelsens internasjonale samlingsmerke og et symbol på det internasjonale felleskapet.



1.mai betyr mye for meg, og kanskje spesielt i år nå som Meldal AUF vil være stærkt representert i toget. Ungdomsappellen ved Gammelgruva skal i år holdes av Meldal AUFs leder Stig Tore Stafne. Det er utrolig viktig at ungdom lærer mer om hva denne dagen handler om og hvilken betydning den har hatt for arbeiderbevegelsen opp igjennom årene. Dagen er fortsatt høyaktuell for mange, bare vi løfter blikket og ser ut over Europa og verden. En solidaritetsdag!
Desverre ser vi med jevne mellomrom at det tas til orde for å gjøre om dagen til vanlig arbeidsdag, og da ofte fra borgelig side. Arbeidstakernes rettigheter vil aldri være et uaktuelt tema!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar