onsdag 25. april 2012

Klimameldingen - Tenke globalt, handle lokalt.
Klimaproblemet kan bare løses gjennom et bredt internasjonalt samarbeid hvor alle tar sin del av ansvaret. Per i dag har vi ikke en internasjonal juridisk bindene klimaavtale, det er også usikkert når en slik avtale kan komme på plass.
Det som er avgjørende viktig er at hvert enkelt land tar ansvar og setter seg ambisiøse mål og fører en aktiv nasjonal politikk på å få ned klimagassutslippene.
Det har vært bred politisk enighet i Norge over lengre tid for å ta et slikt ansvar. Regjeringen Stoltenberg II legger i dag fram sin Stortingsmelding om Norsk klimapolitikk.
 Klimameldingen - Norsk klimapolitikk


Noen av de viktigste punktene i klimameldingen:

 •  Det skal satses mer på kollektivtransport.
 • Bevilgninger til gang- og sykkelveier skal fordobles innen 2017.
 • Investeringene til jernbane skal økes, spesielt rundt de store byene.
 • CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten skal økes med 200kr per tonn.  
 • Det opprettes et klima- og energifond med utgangspunkt i Enova for teknologiutvikling i industrien. 
 • Energikravene i byggeforskriften skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020.
 • Ny strategi for skogplanting samt styrking av skogvernet.
 • Bidra til utvikling av biogass i Norge. 
 • Forsterke det internasjonale engasjementet.


Klimamålene som ble nedfelt i klimaforliket i 2008, ligger fast. Det betyr at Norge skal gå foran å kutte 2/3 hjemme. Det er et tydelig signal på at Norge tar ansvar og gjør sin del av jobben. 
Tenke globalt, handle lokalt!

2 kommentarer:

 1. Alt i alt en positiv Klimamelding, men den mangler en overordnet strategi for å endre det private forbruket - altså, hva vil kreves av den enkelte forbruker og samfunnet forøvrig for å oppnå ønsket mål.

  SvarSlett
 2. Helt enig, en god og viktig klimamelding med ambisiøse mål! Kanskje det kommer strategi for det private forbruket når regjeringen legger fram sin Stortingsmelding om avfallspolitikk? Fullt mulig det allerede står i Klimameldingen uten at jeg har registrert det.

  SvarSlett