søndag 8. april 2012

Likestilling av lærling- og studentbevis.

Under årets årsmøte i Sør-Trøndelag Arbeiderparti ble det vedtatt mye god politikk. Et godt eksempel på dette er at Sør-Trøndelag Arbeiderparti nå tar til ordet for at lærlinger skal likestilles med studenter. Lærlinger er også under et utdanningsløp på lik linje med studenter, og vi mener det er viktig med likestilling også i forhold til rabattordninger.

Vedtaket ser du her:

LIKESTILLING AV LÆRLINGEBEVIS OG STUDENTBEVIS

Sør-Trøndelag Arbeiderparti mener det er på høy tid at lærlinger blir likestilt med studenter med tanke på rabattordninger på for eksempel kulturtilbud, kollektivtransport og trening. Studenter får en papirlapp som bekrefter at de er student når de betaler semesteravgiften. Lærlinger må også sikres et slikt bevis når de skriver under lærlingkontrakten. 

Selv om lærlinger tjener penger under to av de fire årene som utdanningsløpet deres strekker seg over, har de sterkt redusert lønn det første året i læretiden. Et flertall av lærlingene starter på ca. 30 % av fagarbeider lønn.
Dette betyr at en student som jobber mindre enn halvparten av timene en lærling jobber i løpet av en måned kan tjene mer enn hva en lærling gjør.
Etter påbegynt læretid vil lærlingen øke i lønn omtrent hver sjette måned. Men selv når lærlingene er på det siste lønnstrinnet er de er fremdeles ikke på samme nivå som en fagarbeider eller en deltidsstudent med fulltids jobb. Det er rimelig at studenter og lærlinger skal ha de samme fordelene.
Vi må sette inn en rekke tiltak for å heve statusen til yrkesfagene.  En likestilling i fordelene på lærling- og studentbevis er et av disse.

Sør-Trøndelag Arbeiderparti vil at:
  • Lærlinger i alle landets fylker sikres læringbevis
  • Lærlingbeviset har de samme fordelene som et studentbevis

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar