torsdag 26. april 2012

Nye erfaringer som folkevalgt.


Som folkevalgt får en mulighet til å delta på mange spennende møter. I tillegg til kommunestyremøtene og møtene i formannskapet er jeg så heldig å få være en av kommunens representanter i både stiftelser, råd, styrer og forstanderskap. Det er en ny og spennende utfordring for min del.


I dag har jeg deltatt i mitt første møte som kommunens representant i Meldal Yrkesskoles Orklafond. Har tidligere skrevet noen ord om stiftelsen her. Nytt styre er konstituert og vi har valgt Arve Slørdahl som leder. Vi har diskutert synliggjøring av stiftelsen og hvilke muligheter som ligger i fondet både for elever og linjer på Meldal vgs, samt muligheten elevbedriftene i hele Meldal kommune har for å søke stiftelsen om støtte gjennom Orklafondets "Entreprenørskapsfond".I tillegg har jeg deltatt på møte i forstanderskapet i Meldal Sparebank. Valgsaker ble behandlet og Leif Olav Aasløkk ble gjenvalgt som leder av forstanderskapet. Stortingsrepresentant Arne L. Haugen holdt foredrag om sparebankenes rolle i samfunnet og utviklingstrekk fremover. Alle distriktskommuner er godt tjent med å ha en solid sparebank som samarbeidspartner og støttespiller i lokalsamfunnet. Meldal Sparebank er et godt eksempel på det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar