tirsdag 11. september 2012

Konvensjonen mot klaseammunisjon.

I går deltok jeg på et utrolig lærerikt og spennende ungdomsseminar i hovedstaden. Utenriksdepartementet og Norsk Folkehjelp arrangerte seminaret 3MSP: Internasjonal rett og verdenspolitikk i praksis. 3MSP står for - Det tredje statspartsmøtet. 3MSP arrangeres i Oslo nå i dag til og med fredag.

Det er nå fem år siden den internasjonale prosessen for å forby klaseammunisjon ble lansert i Oslo. Siden den gang har 111 land undertegnet konvensjonen mot klaseammunisjon, som forbyr bruk, lagring, produksjon, kjøp og salg av klasebomber. Konvensjonen mot klaseammunisjon kalles CCM.

Konvensjonen mot klaseammunisjon trådde i kraft 1 august i 2010. Siden den gang har det vært arrangert årlige statspartsmøter hvor målet har vært å få flere land til å undertegne CCM. Først i Vientiane, Laos så i Beirut, Libanon og nå arrangeres det tredje i Oslo. Her møtes FN ambassadører, utenriksdepartement, humanitære organisasjoner og representanter fra sivilsamfunn for å nevne noen. 800 delegater fra hele verden ventes å delta på 3MSP i Oslo.

Flere ting vil bli diskutert under møtet - Ambassadør Steffen Kongstad nevnte noen:
- Hva har vært gjort side siste MSP?
- Oppfyller alle land som har undertegnet CCM kravene i avtalen?
- Opprettholde det viktige arbeidet som blir gjort på grasrota, av blandt andre Norsk Folkehjelp.
- Hvilke utfordringer står en overfor?

Under seminaret fikk vi hilse på en rekke mennesker som har vært viktige for å få på plass konvensjonen mot klaseammunisjon. Alle var opptatt av å formidle viktigheten av enkeltmennesker. Uten enkeltmennesker med gode ideer og sterkt pågangsmot vil ikke mye bli gjort, heller ikke på den internasjonale arena. Noen må ta initiativet!

Utålmodighet, kommunikasjon, organisering, utradisjonelle måter å gå fram på og mot til å stå for sin sak er i følge Statssekretær Gry Larsen i Utenriksdepartementet viktige kvaliteter i arbeidet med internasjonale konvensjoner.

Her finner du en liste over hvilke stater som har undertegnet CCM - Konvensjonene mot klaseammunisjon. Det som er verdt å merke seg er at USA ikke har undertegnet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar