torsdag 6. september 2012

Internasjonal rett og verdenspolitikk i praksis.

På mandag reiser jeg til Oslo for å delta på et seminar rettet mot unge politikere og studenter innenfor statsvitenskap, internasjonal politikk og rett, utvikling og fred- og konfliktstudier. Utrolig spennende tema og om et livsviktig arbeid. Ser virkelig fram til å møte nye mennesker, få mer innsikt i viktige tema og lære mer om det arbeidet som blir gjort på grasrota.  Et solid arbeid blir gjort og viktige avtaler blir fremforhandlet, av blandt annet Norge. 
Det handler om å tenke globalt, og å handle lokalt.Norge er i september vertskap for det tredje statspartsmøtet (3MSP) til den internasjonale konvensjonen som forbyr klasebomber, fem år etter at den internasjonale prosessen for å forby klaseammunisjon ble lansert i Oslo. Slike årlige statspartsmøter er milepæler i gjennomføringen av mange internasjonale traktater, ikke minst innenfor humanitærrett, menneskerettigheter og nedrustning. 800 delegater fra stater, internasjonale organisasjoner og sivilsamfunn verden rundt ventes å delta på 3MSP. Konvensjonen som forbyr klasebomber er på flere måter et ypperlig eksempel på hvordan internasjonal rett og verdenspolitikk fungerer i praksis, og på hvordan de kan omformes til handling på bakken som redder liv.

I anledning 3MSP inviterer Utenriksdepartementet og Norsk Folkehjelo til et heldags seminar med inspirerende foredragsholdere og workshop.

Utdrag fra seminarprogrammet:
-Internasjonal rett som kan redde liv- Gro Nystuen, Senior partner, ILPI
-Proaktivt diplomati vs status quo-diplomati - Ambassadør Steffen Kongstad, FN-delegasjonen i Genève
-Ensuring momentum for a hard-won treaty - Laura Cheeseman, Cluster Munition Coalition.


Du kan lese mer om seminaret her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar