torsdag 1. desember 2011

Torsdag 1. Desember


I dagens utgave av avisa Sør-Trøndelag kan vi lese at Formannskapet i Meldal går inn for å kjøpe nettbrett, til bruk i det politiskearbeidet, til alle valgte politikere i Meldal. Dette gjelder kommunestyrets medlemer, samt alle som sitter i utvalgene; Formannskapet, Utvikling og drift, Oppvekst, helse og omsorg. Rådmannen og hennes administrasjon blir også utstyrt med nettbrett. Saken skal enderlig behandles i kommunestyret 8. desember. Jeg ser ikke for meg at dette er en sak kommunestyret går imot.

Jeg tror det er et klokt valg å utstyre politikerne i kommunen med nettbrett, av flere årsaker:
* Modernisering - Kommunen viser vi er med i tiden.
* Effektivisering - Sakspapirer og dokumenter når ut til de folkevalgte på en raskere måte. Mer oversiktlig å ha alle papirer samlet på ett sted.
* Kommunikasjon - Forhåpentligvis tar politikerne i bruk dette verktøyet til litt mer enn bare å lese sakspapirer. Nettbrett kan brukes til å formidle informasjon og å møte velgere/borgere på en ny arena.
* Miljøaspektet - Bare på den korte tiden jeg har vært folkevalgt har jeg mottatt en kolosal mengde med sakspapirer. Noe av grunnen til det er at vi i disse dager jobber med budsjett og handlingsplan for kommende år. Kommuneadministrasjonen sparer helt klart både papir og tid på den nye løsningen.

På bildet ser vi dagens sammensettning av Formannskapet i Meldal. Første rekke fra venstre: Helge Ringli (FrP), Undertegnede (AP), Vibeke Mehlum (AP) vara for Ingrid Skarstein. Andre rekke: Ordfører Are Hilstad (AP), Rådmann Ingjerd Astad-Steen, Stein Elshaug (H), Ola Bjørkøy (SP), og Olaug Muan (SP).


- Ellen Haugen Bergsrønning -

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar