søndag 11. desember 2011

Fredag 9. Desember

Under gårdagens kommunestyre møte hadde borgeliggruppe med SP i spissen et endringsforslag på formannskapets forslag om å gjeninnføre støtten til samfunnshusene i kommunen. Vår gruppe foreslo i formannskapets behandling av budsjett og handlingsplan å sette av 52000,- til samfunnshusene. Vi har programfestet at støtten skulle tilbake. Nå som Meldal og Løkken har kommunale samfunnshus er det på sin plass at de andre tettstedene i kommunen har mulighet til å søke om kommunal støtte til drift av sine samfunnshus.
Borgeligruppes endringsforslag var å droppe støtten til samfunnshusene og heller bruke disse 52000,- på ungdomshus.
AP og FrP mener vi ikke skal velge en av delene, vi vil ha både samfunnshus og ungdomshus. Den nyansatte ungdomslederen jobber med å finne et hus som kan være ungdomshuset i Meldal. Hun har tett dialog med ungdomsrådet og arbeidet er godt i gang. Når et hus er valgt og det er konkrete tiltak ungdomen trenger støtte til er vi mer enn villig til å se hvordan vi kan hjelpe. Detter er også en viktig sak for AUF.

Borgelig side velger bort støtten til samfunnshusene, det synes jeg er et dårlig signal på å ha hjerte for hele bygda.

Vi i AP og FrP tror det er fult mulig å få til begge deler. Derfor gjeninnfører vi støtten til samfunnshusene og vi ønsker å støtte ungdomen slik at vi får et ungdomshus i Meldal. Begge deler er utrolig viktig for samholdet i bygda!

Jeg hadde mitt første innlegg fra talerstolen på torsdag, spennende..
- Ellen Haugen Bergsrønning -

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar