lørdag 17. desember 2011

Fredag 16. Desember

Et enstemmig styre i St. olavs Hospital vedtok i dag å legge ned fødeavdelingen ved Orkdal sykehus med virkning fra 1. Juni 2012. 4. Januar skal dette avgjøres av Helse Midt-Norge. Dette har møtt massiv motstand i distriktet. I mange år har dette vært tema, og hver gang saken har vært opp til behandling har innbyggerne i distriktet gått i fakkeltog og gitt klare signaler på at dette er et tilbud vi fortsatt ønsker å ha i Orkdal.
Nå er det startet en underskriftskampanje på nett for å vise Helse Midt-Norge hvor viktig distriktsfødeavdelingen er for oss. Underskriftskampanjen finner du her. I skrivende stund har 1382 mennesker signert kampanjen.
Distriktsfødeavdelingene er viktig å ta vare på. Engasjementert rundt fødeavdelingen på Orkdal sykehus er stort og det er et tydelig signal til Helse Midt-Norge.
Jeg tenker på fødene fra Føya, Hitra, Agdenes, Rennebu, Hemne, Lensvik, Meldal osv. Tryggheten i å ha en fødeavdeling i Orkdal er avgjørende. Vi trenger fødeavdelinger ut i distriktet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar