søndag 11. desember 2011

Onsdag 7. Desember

I morgen har jeg første møte i funksjonshemmedes råd. Rådet består av 4 representanter fra organisasjonene i Meldal samt en representant fra de tre politiske utvalgene. Jeg er formannskapets representant. Fra OHO er Liv Marit Vinje valgt som representant og fra UD Odd Skogstad.

Brukerrådets mandat/oppgaver:

*Rådgiver: Rådgivende instans i forbindelse med etatens veivalg, satningsområder og prioriteringer. Kommer med konkrete forslag til aktiviteter som er knyttet til Nav sine kontorlokaler og service for brukerne.

*Erfaringsgbank: Ressursintans når det gjelder opplevelse av servicenivået (kvalitet, svartider og møtepunkter) i etate.

*Rapportør: Rapporteter på faktiske og særlig på utilsiktede virkninger av regelverk og rutiner i etaten.

*Initiativtaker: Tar initiativ til aktiviteter og tiltak for samarbeid og informasjon som brukerne ser behov for.

*Kanal: Bidrar til gjensidig åpenhet og utveksling av informasjon som er av særlig betydning for etatens brukere.

Brukerrådet ønsker innspill fra brukere med hensyn til service, tips og forslag til forbedringer.

I vårt første møte skal vi konstitueres og velge en leder. Ser fram til å sitte i rådet å jobbe med saker som er av stor viktighet for kommunens innbyggere.

- Ellen Haugen Bergsrønning -

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar