onsdag 21. desember 2011

Mandag 19. Desember

Kl. 19:00 i kveld var det møte på Stallstua på Bjørnli. Et møte ordføreren har tatt initsiativ til. Kommunen stilte topptungt med ordfører, varaordfører, rådmann, seksjonsleder for Utvikling og Drift, driftsleder samt det politiske utvalget for UD. Det har i mange år vært et kjent problem at kloakken i Bjørnli ikke er tilfredstillende behandlet. Kloakk, overflatevann og bruksvann går tildels i samme rør noe som til tider skaper opphopningsproblemer.
Flere grep har blitt gjort fra kommunens side opp igjennom tiden, med bygging av kummer, utskiftning av rør mm. Rensefilter for kloakk går fulle, i og med at overflatevann og bruksvann også tildels går i samme rør. Det vanlige er å skille disse tre.
Bjørnli Haveby ble bygget i tidsrommet 1915-1920. Det har selvsagt blitt satt opp noen nybygg i ettertid men de aller fleste byggene har en alder på ca 90år. Rørsystemene til husene som ble bygget den gangen var enkle og skilte ikke vannet og kloakken på sammen måte. Derfor går det fortsatt kloakk, overflatevann og bruksvann fra husene og inn i hovedrør. Dette sprenger selvsagt kapasiteten til tider.
Spesielt i Nyanlegget er problemet stort, der plages de med lukt da vannet går ut i Bjørnlivannet som ligger ved bebyggelsen.
Kommunen setter av 1 million kroner til å ruste opp avløpsnettet i kommunen hvert år, samt 1 million til å ruste opp vannnettet.

De to store oppgavene kommunen skal sattse på i den nærmeste framtid når det gjelder dette feltet er:
1. Avløp og vann med ny pumpestasjon i forbindelse med nyskolen.
2. Kartlegging og tiltak på Bjørnli.

Dette vil bli en lang prosess, og det viktigste er å få kartlagt problemet. Bjørnlibyggen fortjener å nyte sommerværet uten at det skal lukte vondt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar