onsdag 18. januar 2012

Onsdag 18. Januar

Gårdagens behandling i formannskapet av søknaden om leie av areal ved Idrettsbygget på Løkken Verk til "brakkerigg", for midlertidig plassering av Løkken Verk Montessorieskole/ Meldal Montessorie Ungdomsskole var etter min mening god. Vi er positive til en dialog om plassering ved Idrettsbygget. Montessorieskolen i Meldal må komme tilbake med plasseringsforslag som ikke kommer i konflikt med dagens bruk av Idrettsbygget. Dette gjelder både den offentlige skoles bruk og bruken på kveldstid/helg. Den offentlige skolens bruk av bygget kommer selvsagt i første rekke. Dette er en midlertidig løsning.
Det var bred enighet rundt bordet om at Meldal Kommune skulle gå i dialog med Meldal Montessorieskole.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar