tirsdag 29. november 2011

Tirsdag 29. November

Dette leserinnlegget er sendt fra Meldal AUF til meldal.no og avisa-st.no i kveld.

Vi i Meldal AUF ønsker at ungdommen i Meldal skal få et ungdommshus i kommunen. Dette er et ønske fra ungdommen selv. Ungdommen ønsker et flerbrukshus hvor man for eksempel kan ha bandøving, se film, ha møter, drive med hobbyen sin eller bare samles for å slå av en prat. Etableringen av et slik hus tror vi er en viktig brikke i å gjøre Meldal mer attraktiv for ungdommen som er framtida i kommunen vår.
Et ungdommshus bør drives av ungdommen selv, med Ungdommslederen som en viktig ressurs. Vi tror ett ungdomshus vil være berikende for lokalsamfunnet hvor ungdommen sammen organiserer aktiviteten.
Meldal AUF håper politikerne i Meldal hører på ungdommen og gjør sin del for å få realisert etableringen av ungdomshuset.

Ungdomshus må være et tilbud for alle unge i Meldal!

Meldal AUF

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dette leserinnlegget har vi jobbet med en stund. Det er utrolig viktig for ungdommen i Meldal at vi får etablert et ungdomshus. Vet Ungdomslederen Marit Bjerkås jobber kontinuerlig med saken. Det blir spennende å følge denne saken gjennom vinteren for å se hvordan vi ligger an til våren.

- Ellen Haugen Bergsrønning -

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar